Klub Ludzi Kultury

Klub Ludzi Kultury

24 października 2014, piątek, godz. 11.00

Wstęp wolny.

 

Zapraszamy na inaugurację cyklu: "Z Kamionka do Wersalu - Roman Dmowski - życie i dzieło". Autorem cyklu jest Jan Engelgard, kierownik Działu Historycznego w Muzeum Niepodległości, redaktor naczelny tygodnika "Myśl Polska", autor albumu "Roman Dmowski 1864 -1939".

Temat 1 : Antek z Pragi - Roman Dmowski w latach 1864 - 1893.
Prezentacja ww. albumu i komentarz: Jan Engelgard.

Temat 2:  Aktywność i bezpieczeństwo:  Komórkowy system alarmowy

Komórkowy system alarmowy w wersji podstawowej składa się z panelu sterującego i połączonych z nim przycisków alarmowych (bransoletka na rękę lub wisiorek na szyję). Zasięg przycisków alarmowych wynosi do 80m od panelu sterowania.

Przyciski alarmowe powinny być stale noszone przez osoby korzystające z opieki systemu. W przypadku powstania zagrożenia (nagłe pogorszenie samopoczucia, upadek, zawroty głowy itp.) osoba objęta opieką naciska przycisk alarmowy, co powoduje automatyczne wysłanie alarmujących SMS-ów i nawiązanie połączeń telefonicznych z wcześniej ustalonymi numerami. Urządzenie umożliwia też prowadzenie nasłuchu oraz nawiązanie bezpośredniej łączności miedzy osobą wzywającą pomocy i odbiorcą wezwania.

Anna Zarzycka i Stanisław Zarzycki

Moderator: Bogusław Falicki.


 
 

 

edukacja kulturalna