Wyjście UTW: Muzeum Ikon

Wyjście UTW: Muzeum Ikon

26 marca 2015

Wspólne wyjście kulturalno-integracyjne do Muzeum Ikon, Oddział Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej w Warszawie. 

edukacja kulturalna