Budżet partycypacyjny 2016

Budżet partycypacyjny 2016
Budżet partycypacyjny 2016 - na zgłoszenie projektów został jeden dnień Tylko do wtorku, 17 lutego 2015 mieszkańcy Warszawy mogą składać projekty w ramach drugiej edycji budżetu partycypacyjnego. Do dyspozycji jest ponad 51 milionów złotych – zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w ten projekt, to od nas zależy jaki pomysł, inicjatywa zostanie zrealizowana. 

Formularz z opisem pomysłu na projekt do budżetu partycypacyjnego i wszystkimi potrzebnymi załącznikami można złożyć do 17 lutego 2015 r. poprzez formularz internetowy lub papierowo w urzędzie dzielnicy (osobiście lub listownie). Należy wypełnić wszystkie pola, zebrać 30 podpisów od osób, które uważają, że pomysł jest ważny i warty poparcia. Propozycje mogą dotyczyć wielu sfer życia, np. sportu, kultury, komunikacji, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej. Dotychczas wpłynęło ponad 180 projektów i z godziny na godzinę ta liczba rośnie. Najwięcej złożyli mieszkańcy dzielnicy Wola, Wawer i Mokotów. 

-Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Warszawy zorganizowaliśmy osiem maratonów pisania projektów do budżetu partycypacyjnego. W ich trakcie kilkuset mieszkańców stolicy uzyskało pomoc w wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych, oraz skonsultowało swój pomysł. W najbliższych dniach odbędzie się w Warszawie jeszcze pięć maratonów – mówi Urszula Majewska, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej. 

Od 27 lutego do 22 marca 2015 r. odbędą się publiczne dyskusje nad zgłoszonymi pomysłami. To bardzo ważny element budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mogli poznać każdy projekt i przekonać się na który z nich zagłosować, który jest dla nich najbardziej potrzebny i najciekawszy. Finałem będzie głosowanie w drugiej połowie czerwca, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednej wybranej przez siebie dzielnicy. 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Budżet partycypacyjny na 2016 rok, czyli krok po kroku” przygotowaną przez Centrum Komunikacji Społecznej, która wyjaśnia w bardzo przejrzysty sposób, co to jest budżet partycypacyjny i jak można włączyć się w jego realizację. 
edukacja kulturalna