Wyjazd UTW: Ziemia Łęczycka

Wyjazd UTW: Ziemia Łęczycka

14 kwietnia 2015

Wspólny wyjazd kulturalno-integracyjny. Zobaczymy: Tum, Łęczycę, Piątek i Walewice.

 W programie:

Tum:

Łęczyca

Piątek - geograficzny środek Polski– wspólne zdjęcie

Walewice:

edukacja kulturalna