Teatr na straży

Teatr na straży

„Teatr na straży” gościł w Domu Kultury „Zacisze” ze spektaklem profilaktycznym  „Florka w sieci”, który porusza problematykę związaną z bezpieczeństwem w Internecie, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, jakie dzieci mogą napotkać w wirtualnym świecie. Uczy umiejętności informowania zaufanych dorosłych oraz odpowiednich służb o zagrożeniach w przypadku doświadczania cyberprzemocy. Wskazuje alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w kontekście uzależnienia od gier komputerowych.  Spektakl adresowany jest do uczniów III klas szkół podstawowych.

Projekt interaktywnego teatru profilaktycznego opiera się o autorskie programy i inscenizacje tworzone przez pracowników Referatu Profilaktyki. Spektakl edukacyjny jest prowadzony w sposób interaktywny tak, by zaangażować uczestników przedstawienia.
Strażnicy miejscy od kilkunastu lat prowadzą działania edukacyjno – informacyjne z uczniami w warszawskich placówkach oświatowych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Pierwszy spektakl na Targówku odbył się 13 kwietnia 2015 dla uczniów klasy III b, d i e ze SP nr 285 z ul. Turmonckiej.

20 kwietnia 2015 w spektaklu uczestniczyli uczniowie z pięciu klas trzecich z SP 52 z ul. Samarytanka 11. Cztery klasy z SP 275 z ul. Hieronima 2 obejrzały przedstawienie 18 maja. Ostatnie przedstawienie odbyło się 22 czerwca.

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: