Niepełnosprawni też są ważni!

Niepełnosprawni też są ważni!

Termin realizacji projektu: 16 lutego-30 czerwca 2015
Miejsce: DK Zacisze, Warszawa - Targówek
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy

Liczba uczestników: 1
Lider Projektu: Andrzej Lubański Business Consulting
Partner: Fundacja Pro Publico Bono i DK Zacisze
Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Dom Kultury „Zacisze” włączając się do projektu „Niepełnosprawni też są ważni!!!” i przyjął na staż Dorotę Goszczyńską.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej i przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy 32 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim 
i umiarkowanym (15 kobiet i 17 mężczyzn) zamieszkałych w powiatach: grodziskim, legionowskim, mińskim oraz nowodworskim, z wyłączeniem osób zamieszkujących miasta: Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dorota Goszczyńska: Dzięki projektowi „Niepełnosprawni też są ważni!!!” miałam możliwość odbycia szkolenia zawodowego na pracownika administracyjno-biurowego z obsługą komputera. Następnie odbyłam praktyki zawodowe w Domu Kultury „Zacisze”, dzięki którym dostałam duże możliwości poszerzenia swojej wiedzy i zainteresowań związanych z pracą w administracji. Zdobyłam umiejętności prowadzenia dokumentacji sekretariatu, rejestru ewidencji i pism. Praktyki te pomogły mi poznać zasady prowadzenia korespondencji oraz obsługi klienta. Praca w Domu Kultury „Zacisze” umożliwiła mi zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem pracy pracownika administracyjno-biurowego. Projekt „Niepełnosprawni też są ważni!!!” daje osobom niepełnosprawnym możliwość wzrostu wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy, autoprezentacją i integracją społeczną. Takie projekty pomagają nam zaakceptować naszą niepełnosprawność, uwierzyć w swoje możliwości oraz pokazują nam, że możemy być ważni. Udział w projekcie dał mi wiarę w siebie i umożliwił uzyskanie doświadczenia zawodowego, które pomoże mi w znalezieniu pracy.

ORGANIZATORZY:

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY: