Mikroobrazy warszawskie

Mikroobrazy warszawskie

Warsztaty dla dzieci
24 czerwca, 28 września, 7 października, 26 października  2015

Wernisaż
niedziela, 8 listopada 2015, godz. 18:00

Wystawa prac dzieci
8-12 listopada 2015

Projekt artystyczno-społeczny adresowany do mieszkańców stolicy i realizowany na jej terenie. Jego oś stanowią warsztaty plastyczno-edukacyjne oraz spotkania, które odbywać się będą cyklicznie w poszczególnych placówkach. Udział w zajęciach jest dla uczestników szansą, aby lepiej poznać swoje miasto i ludzi tworzących jego społeczność, a zarazem doświadczeniem wzbogaconym artystycznie i intelektualnie.

Dzięki tak pojętej wymianie kulturowej i długofalowej współpracy powstanie cykl 18 kolaży, a na jego postawie 18 serii pocztówek. Każda z nich opowiadać będzie o jednej ze stołecznych dzielnic, a inspiracją do ich powstania będą sugestie, wspomnienia czy wyobrażenia jakie mają o dzielnicy sami jej mieszkańcy. Pocztówkę, której podstawowym przeznaczeniem jest "przekazywanie dalej" wybrano z myślą o promowaniu unikatowego i barwnego obrazu Warszawy - przestrzeni, którą współtworzymy w najróżniejszych regionach kraju.
Powstały podczas realizacji projektu materiał, na który składać się będą także kolaże wykonane przez poszczególnych uczestników oraz mikrowywiady przeprowadzone z nimi, zostanie zamieszczony na blogu projektu i zaprezentowany szerszej publiczności podczas cyklu wystaw, który odbędzie się pod koniec bieżącego roku. „Mikroobrazy warszawskie” to inicjatywa, która ma na celu przyczynienie się do rozwoju kulturalnego naszego miasta.
Autorką projektu jest Katarzyna Rowska. Projekt „Mikroobrazy warszawskie” finansowany jest przez m.st Warszawę.

Targówek z cyklu Mikroobrazy Warszawskie, autorka: Katarzyna Rowska

Katarzyna Rowska (ur. 1985 r. w Warszawie) absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. J. Modzelewskiego (2014). Stypendystka m. st. Warszawy im. Jana Pawła II w roku akademickim 2013/2014. Od listopada 2013 do czerwca 2014 członek zarządu Galerii Studenckiej "Turbo". W latach 2012- 2014 współtworzyła duet artystyczny KlementynaKatarzynaStępniewska Rowska. Stypendystka m. st. Warszawy w roku 2015. Tworzy w różnych mediach, takich jak malarstwo, kolaż, instalacja, video.

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY: