Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku DK Zacisze

Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku DK Zacisze

21-25 września, poniedziałek-piątek, godz. 10.00-15.00
Zapisy odbywają się u koordynatora.

 

UTW Zacisze to miejsce przyjazne osobom dorosłym, które chciałyby ciekawie spędzić czas, poszerzyć wiedzę, poznać ludzi w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach, wspólnie z innymi działać poza schematami. Hasłem tegorocznego roku akademickiego jest CHCĘ I KUMAM. Wykład inauguracyjny „Muzyka życia” poprowadzi Joanna Rawik, piosenkarka, aktorka, dziennikarka.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w życiu edukacyjno-kulturalnym naszej uniwersyteckiej społeczności.

 

CHCĘ I KUMAM

Jak zostać studentem UTW?
Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać osoba dorosła, która zapozna się z regulaminem, wypełni i złoży deklarację członkowską, opłaci składkę i wyrazi chęć systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
Koordynator UTW: Taida Załuska, tel. 22 743 87 10, 22 679 84 69 wew. 3, utw@zacisze.waw.pl

Opłaty:
• 80 zł - opłata jednorazowa za semestr, 150 zł - opłata jednorazowa za dwa semestry (uprawnia do udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych dla Studentów, w tym we wszystkich wykładach). Z opłaty tej zwolnieni są członkowie zespołu wokalno-estradowego „Zaciszańska Nuta”, Męskiego Zespołu Wokalnego „Żurawie”, zespołu teatralno-kabaretowego.
• składkowe opłaty za spotkania i wyjazdy integracyjne,
• warsztaty, sekcje, kluby są dodatkowo płatne (zniżka dla Studentów).
Opłaty wpisowe są bezzwrotne. Pierwszeństwo mają Studenci kontynuujący naukę.

Wykłady inauguracyjny:
28 września, poniedziałek, godz. 11.00
Muzyka życia – wykład wygłosi Joanna Rawik, piosenkarka, aktorka, dziennikarka.


W programie UTW ZACISZE:
• wykłady, spotkania odbywają się zawsze w poniedziałki o godz. 11.00.
• warsztaty, sekcje, kluby, wspólne wyjścia kulturalno-integracyjne, zgodnie z rozkładem zajęć.


ARTYSTYCZNE PLOTECZKI NA KANAPIE
Spotkania z ciekawymi gośćmi i ich historiami. Wtorki w godz. 12.00-13.00. Wstęp wolny.

TANIEC INTEGRACYJNY
Nauka tańców pochodzących z całego świata: klasycznych, ludowych, towarzyskich.
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 10.45-11.45.
Instruktor: Ewa Karasińska - Gajo.
Opłata: 20 zł/4 x m-c, pozostali 40 zł/4 x m-c.

REKREACJA RUCHOWA
Ćwiczenia aerobowe i relaksacyjne przy muzyce specjalnie dobrane do wieku i predyspozycji, polepszające sprawność psychofizyczną.
Zajęcia odbywają się w środy w godz. 11.30-12.15.
Instruktor: Andrzej Nowaczuk.
Opłata: 20 zł/4 x m-c, pozostali 40 zł/4 x m-c.

ZESPÓŁ WOKALNO-ESTRADOWY „ZACISZAŃSKA NUTA”
Próby odbywają się w czwartki w godz. 11.40-13.40.
Instruktor: Jan Czerwiński.
Opłata: 50 zł/semestr.

MĘSKI ZESPÓŁ WOKALNY „ŻURAWIE”
Próby odbywają się we wtorki w godz. 13.00-15.00.
Instruktor: Jan Czerwiński.
Opłata: 50 zł/semestr.

ZESPÓŁ TEATRALNO-KABARETOWY
Spotkania z żartem, śmiechem i piosenką dla miłośników teatru i kabaretu. Ćwiczenia i zabawy z tekstem. Przygotowanie autorskich przedstawień kabaretowych. Praca z mikrofonem.
Spotkania odbywają się w czwartki w godz. 13.50-15.00.
Instruktor: Czesława Abramczyk.
Opłata: 50 zł/ I semestr. W II semestrze zajęcia bezpłatne realizowane w ramach budżetu par¬tycypacyjnego 2016.

WARSZTATY SOLISTÓW
Warsztaty śpiewu z zakresu interpretacji piosenki i emisji głosu, praca z mikrofonem.
Zajęcia (40’) indywidualne, termin do uzgodnienia z instruktorem.
Instruktor: Jan Czerwiński.
Opłata: 66 zł/4 x m-c, pozostali 90 zł/4 x m-c.

WARSZTATY WOKALNE
Warsztaty indywidualne śpiewu z zakresu interpretacji piosenki i emisji głosu, praca z mikro¬fonem.
Zajęcia (30’) indywidualne, termin do uzgodnienia z instruktorem.
Instruktor: Julia Greke-Patej.
Opłata: 66 zł/4 x m-c, pozostali 90 zł/4 x m-c.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
Nauka poszczególnych technik malarskich od podstaw: od malarstwa olejnego przez pastele, akwarele, węgiel i ołówek. Indywidualny program nauczania dla początkujących i zaawanso¬wanych.
Zajęcia odbywają się w środy: w godz. 9.30-11.00, w godz. 12.00-14.00.
Instruktor: Bogusława Ołowska.
Opłata: 34 zł/4 x m-c (1,5 h), 45 zł/m-c (2 h), pozostali 68 zł/4 x m-c, 80 zł/4 x m-c.

WARSZTATY FILMOWE
Warsztaty dla zainteresowanych sztuką filmową, podczas których poznamy tajniki filmowania i stworzymy film na wymyślony przez nas temat.
Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 11.00-14.00.
Grupa min. 10 osób.
Instruktor: Łukasz Szewczyk.
Czas trwania projektu: październik-grudzień 2015 (udział bezpłatny).Warsztaty realizowane są przez Stowarzyszenie COTOPAXI ze środków Dzielnicy Targówek.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
Warsztaty dla wszystkich pasjonujących się fotografią, podczas których poznamy podstawy fotografii, funkcje aparatu, zasady kompozycji i ekspozycji. Wspólne sesje fotograficzne w ple¬nerze. Połączenie teorii (podstawy fotografii) z praktyką (ćwiczenia z własnym aparatem).
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 9.30-11.00.
Grupa min. 10 osób.
Instruktor: Andrzej Seta.
Opłata: 50 zł/2 x m-c, pozostali 100 zł/2 x m-c.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE: EMOCJE A PAMIĘĆ
Warsztaty adresowane do miłośników psychologii i osób pragnących poprawić komfort życia i relacje z najbliższymi poprzez umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem, co wiąże się także z poprawą pamięci. Zajęcia wzbogacone są o gry i zadania rozwijające kreatywne myślenie.
Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 10.00-11.00.
Grupa min. 6 osób.
Instruktor: Hanna Kalinowska.
Opłata: 60 zł/4 x m-c, pozostali 120 zł/4 x m-c.

JĘZYK ANGIELSKI
W programie: gramatyka, słownictwo, odpowiednia wymowa i intonacja, umiejętność komuni¬kowania się. Angielski w sytuacjach codziennych.
Zajęcia odbywają się: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-14.00.
Grupy max 13 osób.
Lektor: Małgorzata Gałęcka.
Opłata: 50 zł/4 x m-c dla grupy do 5 osób, 40 zł/4 x m-c dla grup powyżej 5 osób, pozostali 100 zł/4 x m-c, 80 zł/4 x m-c.

JĘZYK FRANCUSKI
W programie: gramatyka, słownictwo, odpowiednia wymowa i intonacja, umiejętność komuni¬kowania się.
Zajęcia odbywają się:
we wtorki w godz. 10.00-11.30 - grupa średniozaawansowana,
w czwartki w godz. 8.30-9.30 - grupa początkująca.
Grupa max 13 osób.
Lektor: Ludmiła Suchocka.
Opłata: 60 zł/4 x m-c, pozostali 120 zł/4 x m-c.

GIMNASTYKA
Zajęcia ruchowe, korekcyjne, wzmacniające.
Zajęcia odbywają się:
we wtorki w godz. 12.00-12.45,
w piątki w godz. 13.00-13.45.
Grupa min. 15 osób.
Instruktor: Ewa Liniewicz.
Opłata: 34 zł/4 x m-c, pozostali 44 zł/4 x m-c.

KLUB PŁYWACKI
Gimnastyka w wodzie z instruktorem.
Zajęcia odbywają się na Pływalni „Polonez”, Warszawa ul. Łabiszyńska 20, zgodnie z harmonogramem Pływalni.
Opiekun: Zofia Bohusz.
Opłata: Pojedyncze zajęcia 5,50 zł (Pływalnia „Polonez”).

KLUB PODRÓŻNIKA
Wyjścia i wyjazdy kulturalno-integracyjne.
Odbywają się one raz w miesiącu w czwartki od godz. 12.00, zgodnie z planem miesięcznym.
Opiekun: Taida Załuska.
Wstępy i usługi przewodników dodatkowo płatne.

KLUB TENISA STOŁOWEGO
Wspólne czynne spędzanie czasu na rozgrywkach meczowych.
Spotkania odbywają się w Klubie Pinokio, Warszawa ul. Goławicka 1.
Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki w godz. 12.00-13.30.
Opiekun: Bogdan Szpak.
Spotkania bezpłatne.

***

KOŁO TERENOWE ZWIĄZKU SYBIRAKÓW WARSZAWA PRAGA PÓŁNOC
imienia Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
Prezes Koła: Danuta Kominiak.
Spotkania Koła odbywają się, zgodnie z niżej podanym harmonogramem, raz w miesiącu w środy w godz. 14.00-15.30.
Terminy spotkań:
23 IX Dzień Sybiraka - Piąta rocznica nadania imienia Kołu Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsne¬go Felińskiego.
21 X Spotkanie z młodzieżą.
25 XI Spotkanie patriotyczno-muzyczne. Występ zespołów „Żurawie” i „Zaciszańska Nuta”.
16 XII Bożonarodzeniowe spotkanie.
23 III Wielkanocne spotkanie.
20 IV Spotkanie wspomnieniowe.
25 V Dzień Matki Sybiraczki.

STREFA INICJATYW / KUMASZ WIĘC JESTEŚ

KLUB MĘSKI
Spotkania dla aktywnych i twórczych mężczyzn i kobiet, którzy chcą współtworzyć otaczający świat. Program Klubu Męskiego obejmuje zagadnienia z szeroko pojętego świata sztuki, kultury, życia społecznego. To przestrzeń na debaty o najważniejszych problemach kulturalnych i społecznych z udziałem znakomitych gości. Spotkania uświetnią artyści ze świata muzyki i sztuki.
Kameralne spotkania odbywają się w środę, godz. 18.00-21.00.
Terminy w sezonie 2015/16:
30 września, 14 października, 18 listopada, 9 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego, 9 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 15 czerwca.
Wstęp wolny.

KLUB LUDZI KULTURY
Spotkania dla zainteresowanych uczestnictwem w życiu artystycznym i kulturalnym, nowymi zjawiskami, publikacjami, poznaniem twórców, animatorów i realizatorów ważnych inicjatyw artystycznych w Warszawie i całej Polsce.
Spotkania odbywają się w piątek, godz. 11.00.13.00. 
Terminy: 25 września, 9 i 23 października, 6 i 27 listopada, 4 i 18 grudnia, 8 i 29 stycznia, 12 i 26 lutego, 4 i 18 marca, 8 i 22 kwietnia, 13 i 20 maja, 3 i 10 czerwca.
Wstęp wolny.

PROJEKTY KULTURALNE

Jesienne spotkania filmowe
Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „COTOPAXI” oraz Dom Kultury „Zacisze” zapraszają seniorów na wykład (12 października, godz. 10:00) oraz warsztaty filmowe, podczas których uczestnicy
poznają tajniki filmowania i stworzą własny film. Warsztaty odbędą się 16, 23, 30 października;
6,13, 20, 27 listopada oraz 4, 11 grudnia 2015, w godz. 11.00-14.00 w sali plastycznej. W przy¬padku dużej liczby chętnych zostanie utworzona druga grupa warsztatowa.
Udział w wykładzie i warsztatach jest bezpłatny! Projekt jest finansowany ze środków Dzielnicy Targówek.

Kabaret dla seniorów
Zapraszamy seniorów z Targówka i okolic na próby kabaretu, które będą się odbywały raz w tygodniu, w czwartki w godz. 13.30-15.00. Z budżetu partycypacyjnego finansowane będą
zajęcia w II semestrze.

Gimnastyka na świeżym powietrzu
Joga, pilates i zumba to zajęcia, które odbywać się będą raz w tygodniu od lipca do września 2016 r. przy DK Zacisze.