Wyjście UTW: Obywatelski Parlament Seniorów w Sejmie RP

Wyjście UTW: Obywatelski Parlament Seniorów w Sejmie RP

1 października 2015

W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 roku, w Sejmie RP odbył się inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów. Udział wzięli delegaci reprezentujący trzy środowiska inicjatywne tj. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów.

Nasz uniwersytet reprezentuje Taida Załuska - koordynator UTW DK Zacisze. Przez rok będzie brała udział w pracach Komisji ds. informacji, promocji i kontaktów z otoczeniem. Do  praw i obowiązków delegatów zgodnie z Regulaminem OPS (rozdz. IV) należy:

1. Delegaci  OPS: 

1)  biorą udział w posiedzeniu OPS, podejmują uchwały w formie głosowania,
formułują stanowiska w sprawach będących przedmiotem posiedzenia,

2)  realizują cele i bieżące zadania poprzez działalność w komisjach OPS,

3)  zgłaszają inicjatywy, wnioski i  zapytania,

4)  propagują  cele i informują o przebiegu prac OPS w miejscach zamieszkania,

5)  biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących osób starszych, prezentując przyjęte stanowiska OPS w sprawach będących przedmiotem posiedzeń.

2. OPS tworzy własny system informacji i komunikacji społecznej, współpracuje z mediami, wydaje biuletyny informacyjne, poradniki, czasopisma i inne publikacje służące realizacji
i promocji celów OPS.

3. OPS utrzymuje kontakty z europejskimi parlamentem seniorów, krajowymi parlamentami seniorów, organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje i kongresy.

Więcej informacji na stronie Sejmu RP.

Fragmenty relacji telewizyjnej z pierwszej inauguracyjnej sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie.

edukacja kulturalna