Projekt: Wspieramy miejsce, w którym mieszkamy

Projekt: Wspieramy miejsce, w którym mieszkamy

19 października-4 listopada 2015

Pracownicy DK Zacisze biorą udział w spotkaniach coachingowych i mentorskich dla ludzi, którzy swoją pracą sprawiają, że życie innych jest weselsze i pełniejsze.

Sesje mają na celu rozwój zawodowy i wsparcie działalności instytucji. 

Prowadzące spotkania:

  • Paulina Labes coach i mentor, specjalizuje się w komunikacji społecznej. Posiada jasną metodologię oparta na Coactive Coachingu. Absolwentka Laboratorium Psychoedukacji i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Inspirują ją ludzie stąd też jej wieloletnie doświadczenie w sprzedaży. Do swojej pracy wprowadza również coaching międzykulturowy.
  • Viola Jakubowska coach, trener, facylitator. Ukończyła Zarządzanie B+R w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Stosunki Międzynarodowe i Politologię w Collegium Civitas/Polska Akademia Nauk w Warszawie, Teologię w Wyższej Szkole Teologiczno – Społecznej w Warszawie. Kursy m.in. Techniki komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w organizacji, Akredytowane szkolenie z zarządzania zmianą, Metody radzenia sobie w grupach integracyjnych, Rozwiązywanie konfliktów oraz Umiejętności trenerskich. Specyfiką jej pracy jest dotknięcie prawdziwego człowieka w procesie zmiany, poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz praca poprzez motywację.  Interesuje ją także zjawisko stresu jako elementu blokującego nie tylko umysł ale także ciało.