Szkolenie-Staż-(Samo)zatrudnienie

Szkolenie-Staż-(Samo)zatrudnienie

Termin realizacji projektu: 1 września - 30 listopada 2015
Miejsce: DK Zacisze, Warszawa - Targówek
Priorytet: VIII „Regionalne kadry gospodarki”
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.
Liczba uczestników: 1
Lider Projektu: Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek
Partner: Dom Kultury Zacisze
Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Dom Kultury „Zacisze” włączył się do projektu „Szkolenie-Staż-(Samo)zatrudnienie”, którego głównym celem jest wsparcie w powrocie na rynek pracy dla 100 osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z winy pracodawcy, zamieszkałych/pracujących w m.st. Warszawa.

W ramach projektu stażysta może skorzystać z:

  • Poradnictwa zawodowego
  • Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP)
  • Poradnictwa psychologicznego
  • Szkolenia zawodowe dostosowanego do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika
  • Płatnego stażu zawodowego
  • Pośrednictwa pracy
  • Szkolenia "Podstawy Przedsiębiorczości"
  • Bezzwrotnego wsparcie dla osób zakładających własną firmę w postaci 
ORGANIZATORZY:

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY: