Laboratorium Edukacji Kulturalnej

Laboratorium Edukacji Kulturalnej

Laboratorium Edukacji Kulturalnej to stołeczny program szkoleń dla pracowników domów kultury, realizowany w latach 2016-2018.

Program Laboratorium Edukacji Kulturalnej oparty jest na następującej wizji domu kultury: Dom kultury stwarza przed Warszawiakami szanse uczestnictwa w kulturze. Jako kreator i inicjator rozwoju dzielnicy poprzez kulturę obserwuje i aktywnie reaguje na zmiany dokonujące się w świecie oraz w otoczeniu. Prowadząc edukację kulturalną oraz artystyczną wzmacnia i wydobywa potencjał mieszkańców. Animując, umożliwia społeczności lokalnej poznanie siebie, a jej członkom realizację własnych pomysłów. Tym samym rozwija społeczeństwo obywatelskie, buduje kapitał społeczny oraz wzmacnia demokrację i pluralizm kulturowy. Dom kultury można potraktować jako typ podmiotu prowadzący działalność komplementarną wobec działalności innych podmiotów użyteczności publicznej (takich jak biblioteki, organizacje III sektora, szkoły, młodzieżowe domy kultury, muzea i in.).

Program Laboratorium Edukacji Kulturalnej:

I Moduł: Szkolenia podstawowe 

 • Budowanie koalicji
 • Rzecznictwo w instytucjach kultury
 • Wskaźniki jakościowe
 • Nowe technologie
 • Budowanie wizerunku

II Moduł: Szkolenia uzupełniające

 • Diagnoza otoczenia
 • Budżet partycypacyjny
 • Adresowanie działalności
 • Detektor talentów
 • Wielokulturowość
 • Wielopokoleniowość
 • Działania w przestrzeni publicznej
 • Uwrażliwienie na zmiany zachodzące w kulturze
 • Skuteczna komunikacja
 • Praca z grupami twórczymi i zadaniowymi

III Moduł: Wzmacnianie zespołu

 • Szkolenia prowadzone oddzielnie w każdym z domów kultury
 • Udział zewnętrznego trenera do dyspozycji domu kultury
 • Superwizja dyrektora
 • Autodiagnoza
 • Trening interpersonalny
 • Ewaluacja

IV Moduł: Forum wymiany

 • Wizyty studyjne
 • Projekty samouczące („Projekty Partnerskie”)
 • E-platforma (Trello)
 • Ewentualnie wspólna platforma internetowa do sprzedaży biletów

Program  opracował specjalnie do tego powołany zespół pod przewodnictwem Pełnomocnika Prezydenta m.st Anny Michalak w składzie: dr Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Anna Miodyńska (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL), Agata Skórzyńska (Centrum Praktyk Edukacyjnych), Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury).

Pracownicy DK Zacisze będą uczestniczyć w dwudniowych szkoleniach:
22-23 lutego, 30-31 marca oraz 25-26 kwietnia 2016 r.

Szkolenia poprowadzi Maja Branka  
Trenerka i konsultantka z piętnastoletnim doświadczeniem – przepracowała  ponad 5000 godzin, szkoląc organizacje pozarządowe, administrację publiczną i firmy. Pracuje z grupami (prowadząc szkolenia, warsztaty i treningi) oraz indywidualnie – w roli tutorki, coacha, superwizorki. Od czterech lat silnie współpracuje z instytucjami sektora kultury – bibliotekami i domami kultury oraz urzędnikami miejskimi odpowiedzialnymi za politykę kulturalną.
Absolwentka Szkoły Trenerskiej STOP, Szkoły Procesu Grupowego Haliny Nałęcz-Nieniewskiej, Szkoły Tutoringu Stowarzyszenia Szkoła Liderów, a obecnie studiuje Psychologię na Uniwersytecie SWPS. Autorka licznych materiałów szkoleniowych i podręczników trenerskich oraz superwizorką Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).

DOFINANSOWANIE:

projekty edukacja kulturalna