Późne debiuty na Zaciszu

Późne debiuty na Zaciszu
Termin realizacji proektu: maj - grudzień 2016
Pokaz premierowy: 10 grudnia 2016

 

To już piąty raz, kiedy najstarsi mieszkańcy stolicy stanęli za kamerą. Tegoroczna edycja projektu, organizowanego przez Pracownię Filmową „Cotopaxi”, ma wymiar lokalny i odbywa się pod hasłem: „Późne debiuty: Zacisze”. W warsztatach wzięło udział 10 seniorów z warszawskiego Targówku, którzy przez ostatnie miesiące pracowali w dwóch kilkuosobowych zespołach. Zadaniem każdej z grup było zrealizowanie krótkometrażowego filmu z wykorzystaniem techniki wideo uczestniczącego. Dzięki pomocy animatorów kultury, uczestnicy nauczyli się podstaw technicznych i poznali tajniki tworzenia filmu. Efekty tych prac będzie można obejrzeć w Domu Kultury Zacisze podczas premierowego pokazu:  10 grudnia o godzinie 12:00. WSTĘP WOLNY.

Seniorzy mieli całkowitą swobodę w realizacji swych produkcji: - Jednym z najważniejszych elementów techniki wideo uczestniczącego jest pozostawienie wolności co do tematów, formy czy gatunku filmowego – wolność w ekspresji twórczej jest dla nas wartością nadrzędną – zauważa Łukasz Szewczyk z Pracowni Filmowej „Cotopaxi”. Uczestnicy w poszukiwaniu inspiracji posiłkowali się głównie własnym otoczeniem, gdyż to właśnie codzienne sprawy skupiają najwięcej emocji i refleksji. Widzowie będą mieli okazje zobaczyć filmy prezentujące różne style i tematykę. Pierwszy z nich jest wideo eksperymentem opowiadającym o cyklu życia przez pryzmat… schodów. Zobaczymy jak etiuda skonstruowana o wąskie, skupione na detalu architektonicznym kadry, stara się oddać różnorodność ludzi i historii jakie ze sobą niosą. Drugi film to reportaż o Kuchni Czerwony Rower – restauracji zatrudniającej osoby wychodzące z bedomoności.
Co ważne, wiek w żadnym wypadku nie stanowi przeszkody w nauce obsługi sprzętu: - Nasze warsztaty są tak przemyślane, żeby absolutnie każdy mógł nauczyć się, przynajmniej w podstawowym stopniu, realizować filmy. Nawet jeżeli uczestnicy nigdy nie mieli do czynienia z aparatami fotograficznymi czy kamerami, mogą wziąć udział w projekcie i cieszyć się ze wspólnej pracy i powstałych filmów – podsumowuje Szewczyk.

W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone były:

  • warsztaty filmowe, kontynuacja i rozszerzenie warsztatów realizowanych w ramach Jesiennych Spotkań Filmowych
  • wakacyjne warsztaty komputerowe
  • indywidualne poradnictwo w zakresie obsługi sprzętu komputerowego
  • realizacja etiudy
  • cykl wykładów dla słuchaczy UTW o tematyce filmowej.

Każda edycja składała się z trzech faz: warsztatów filmowych prowadzonych techniką wideo uczestniczącego, fazy realizacji filmów przez uczestników – seniorki i seniorów oraz kinowych premier nakręconych etiud.

Jednym z najważniejszych elementów techniki wideo uczestniczącego jest pozostawienie wolności co do tematów, formy czy gatunku filmowego. Wolność w ekspresji twórczej jest dla nas wartością nadrzędną, mówi Łukasz Szewczyk ze Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”. Uczestnicy w poszukiwaniu inspiracji do nakręcenia filmów posiłkują się głównie własnym otoczeniem. To codzienne sprawy skupiają najwięcej emocji i refleksji.

Co ważne, wiek w żadnym wypadku nie stanowi przeszkody w nauce obsługi sprzętu: - Nasze warsztaty są tak przemyślane, żeby absolutnie każdy mógł nauczyć się, przynajmniej w podstawowym stopniu, realizować filmy. Nawet jeżeli uczestnicy nigdy nie mieli do czynienia z aparatami fotograficznymi czy kamerami, mogą wziąć udział w projekcie i cieszyć się ze wspólnej pracy i powstałych filmów – podsumowuje Łukasz Szewczyk.

Opis uczestniczki projektu Małgorzaty Siemiątkowskiej: W 2012 roku uczestniczyłam w warsztatach filmowych organizowanych przez Stowarzyszenie COTOPAXI. Na wspólnym gruncie spotkali się seniorzy i młodzież. Pod kierunkiem Łukasza Szewczyka i jego ekipy uczyliśmy się warsztatu filmowego, którego zwieńczeniem były zrobione przez nas filmy. Organizatorzy uaktywnili seniorów, pogłębili więź międzypokoleniową (przyczynili się do wzajemnego poznania i zrozumienia młodych i starszych), umożliwili spełnienie naszych młodzieńczych marzeń, zapoznali nas z warsztatem filmowym, nauczyli posługiwania się profesjonalnym sprzętem, pozwolili nam na dużą samodzielność zarówno w czasie powstawania scenariusza, reżyserii jak i filmowania, dowartościowali każdego z nas spełnili ważną społeczną rolę dostarczając nam wiele radości i satysfakcji z wykonanej pracy.

Projekt Późne debiuty został objęty Honorowym Patronatem przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” oraz otrzymał I nagrodę i nagrodę internautów w konkursie „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” pod honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego.

RECENZJE:

ORGANIZATORZY:

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY: