9. SPOTkania Teatrów Młodych

Laureaci 9. SPOTkań Teatrów Młodych

1-2 marca 2008 r.

9.SPOTkania Teatrów Młodych miały charakter konkursowy o otwartej formule. Do udziału zaprosiliśmy 17 teatrów. Wszystkie zaprezentowały wysoki poziom, przejawiający się doskonałym wyborem prezentowanych sztuk, świetnie stworzonymi kreacjami, odpowiednim doborem kostiumów i scenografii. Młodzież kolejny raz udowodniła, że teatr stawia na pierwszym miejscu.

Z wielką przyjemnością oglądaliśmy kolejne spektakle i podziwialiśmy konkursową rywalizację. Miło nam było gościć młodych miłośników teatru na naszej scenie. Mamy nadzieję, że przyszłe - 10.SPOTkania Teatrów Młodych przyciągną uwagę wszystkich artystycznie uzdolnionych, młodych duchem ludzi. Już teraz serdecznie zapraszamy!

„Warto brać udział w SPOCIE i warto go oglądać – nie dla szukania nowych trendów, ale dla przyjemności obcowania z zapaleńcami, z tą małą, niszową grupą młodzieży, która interesuje się sztuką robioną z potu i łez, a nie z plastiku i animacji komputerowej, co widzimy na teledyskach. Z ludźmi, z którymi coś się chce bezinteresownie robić, o coś im chodzi, nie wystarcza jedynie codzienne życie, jakie oferuje szkoła, dom i centra handlowe" – Hanna Baltyn, krytyk teatralny teatralny

Cele przeglądu:

  • konfrontacja dorobku amatorskich zespołów teatralnych wyróżniających się oryginalnością, potrzebą szukania własnego języka estetycznego i problemowego;
  • jednoczenie ludzi o wspólnych zainteresowaniach;
  • nawiązanie współpracy między ośrodkami kultury.
  • otwarcie przestrzeni teatralnej dla jak największej grupy ludzi;
  • promocja oraz wspieranie amatorskiego ruchu teatralnego;
  • próba wyłonienia nowych talentów artystycznych.

Jury:

  • Hanna Baltyn
  • Luba Zarembińska
  • Marek b. Chodaczyński

 

W Spotkaniach zaprezentowało się 17 teatrów.


Jury przyznało nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix 750 zł
Teatrowi Emocji i Wyobraźni za spektakl „Umarli Muszą Tańczyć” - Dom Sztuki, Warszawa

nagroda za reżyserię 500 zł
Panu Grzegorzowi Reszka za spektakl „Epopeja” - Białołęcki Ośrodek Kultury, Warszawa

nagroda dla najlepszego aktora 500 zł Bartkowi Guziakowi za rolę Oskara w spektaklu „Na imię mi Oskar” - Teatr Wprost, Miejski Dom Kultury, Wołomin

nagroda dla najlepszej aktorki 500 zł Aleksandrze Kopciuch za rolę Zyty w spektaklu „Terapia”, Teatr Kófa bez nazwy, Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie

wyróżnienie – czek 200 z łPanu Wiesławowi Kowalskiemu za reżyserię spektakli „Noce Sióstr Bronte” Studio Teatralne Siódemka, VII Liceum Ogólnokształcące wBydgoszczy i „BŁagalnice”, Teatr Lemury, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

wyróżnienie – czek 200 zł Zespołowi „Portrety” za spektakl „Zwykłe Sprawy, czyli portret tru-mierny Polaków” -Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop-klatka” w Warszawa

wyróżnienie – czek 200 zł zespołowi Studia Teatralnego „Siódemka” za spektakl „Noce Sióstr Bronte” Studio Teatralne Siódemka, VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy


wyróżnienie – czek 200 zł
Elizie Maruszak za rolę w spektaklu „Impresje na temat jesieni” – Teatr Tańca ES, Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie

wyróżnienie – czek 200 zł
Pani Małgorzacie Wojciechowskiej i członkom zespołu za scenariusz spektaklu „Tylko nie pomyl pokoju” z Teatru Osmolona Gęś, XL VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Teatry zaprezentowały wysoki poziom artystyczny oraz zaangazowanie w przedstawiane sztuki.

Warszawa teatr młodzież konkurs SPOT