Międzynarodowy Festiwal Muzyki Folklorystycznej Seniorów w Mariampolu

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Folklorystycznej Seniorów w Mariampolu

14-16 października 2016, Mariampol (Litwa)

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Folklorystycznej Seniorów w Mariampolu (Litwa) to muzyczne wydarzenie skupiające śpiewających seniorów z całej Europy, w tym z Polski, Białorusi, Łotwy, Niemiec czy Danii. Festiwal organizowany jest przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Urzędzie Miasta Mariampol, już po raz piąty.
Początkowo celem festiwalu było poznanie litewskiej twórczości. Z czasem festiwal się rozwinął i ma obecnie zasięg międzynarodowy. Głównym celem jest promowanie i wspieranie działalności artystycznej osób starszych.

Festiwal mający swoją historię i prestiż gromadzi zespoły prezentujące utwory ludowe z różnych krajów. Polskę reprezentowały dwa zespoły z DK Zacisze:

Zespół wokalno-estradowy „Zaciszańska Nuta” powstał w 2006 roku w DK Zacisze i skupia seniorów, których łączy przyjaźń i miłość do muzyki chóralnej. Wykonują utwory wielogłosowe na 3 i 4 głosy mieszane lub równe a capella i z towarzyszeniem instrumentalnym.
„Zaciszańska Nuta” może pochwalić się już sporym dorobkiem artystycznym; w swym repertuarze ma ponad siedemdziesiąt piosenek o tematyce folklorystycznej, patriotycznej, żołnierskiej, religijnej i rozrywkowej. Dominują utwory autorów polskich i twórców z Kresów.
Zespół występował w ratuszu Dzielnicy Targówek, w DK „Hutnik” w Wyszkowie, MOK w Ząbkach, kilkakrotnie w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w kościołach: Św. Boromeusza na Powązkach i Świętej Rodziny na Zaciszu, pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Śpiewał na piknikach w Pułtusku, na Bródnie i w Broku.
Zaciszańska Nuta zajęła II miejsce na VI Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora w lutym 2007 r. organizowanym przez Dom Kultury „Zacisze” i I miejsce rok później na tym samym festiwalu.

Męski Zespół Wokalny „Żurawie” powstał w 2012 r. w DK Zacisze.  Zespół  w swoim repertuarze ma m.in. piosenki ludowe, które śpiewa po polsku, rosyjsku, ukraińsku, białorusku.

Nagrody i wyróżnienia:

  • Wyróżnienie w Konkursie Chórów "Gdzie są kwiaty z tamtych lat” (listopad 2015)
  • Wyróżnienie na Juwenaliach 2015 III Wieku (czerwiec 2015)
  • Wyróżnienie w IX Konkursie polskich pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej" w kategorii open (grudzień 2014)
  • II miejsce w II Przeglądzie Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno" (listopad 2013)
  • Wyróżnienie na XI Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz My" (listopad 2013)

Dyrygentem zespołu "Zaciszańska Nuta" i "Żurawie" jest Jan Czerwiński.

ORGANIZATORZY:

 

DOFINANSOWANIE:

konkurs