Bajkowa Sztuka Dziecka

Dziewczynka i chłopiec w czapce z daszkiem z pracami plastycznymi przedstawiakącymi zające
NAGRODY

Zajęcia w poniedziałek, godz. 17.05-17.55

Instruktor Lucyna Kraśkiewicz

Uczestniczki/cy: dzieci 3-6 lat

Opłata: 130 zł/m-c obejmuje materiały, pojedyncze zajęcia 40 zł

Na zajęciach dziecko uczy się odkrywać świat przez pryzmat bajek, baśni i legend. Wspólnie z bajkowymi bohaterami przeżywa ich przygody, troski, smutki i radości, dzięki czemu rozwija swoją wrażliwość i empatię. Przebywa w kolorowym, pełnym różnych kształtów i materiałów otoczeniu. Uczy się posługiwać narzędziami plastycznymi, poznaje różne techniki – rysunkowe, graficzne, malarskie, przestrzenne i płaskie, a wśród nich: wydrapywanka, wyklejanka, kolaż, frotaż, witraż, płaskorzeźba, monotypia, kompozycja z masy solnej. Ćwiczenia z użyciem farb czy pasteli pomagają mu rozwijać sprawność manualną, przygotują do nauki pisania. Zajęcia plastyczne uczą postrzegać świat wszystkimi zmysłami, rozwijają wyobraźnię i intuicję. 

Lucyna Kraśkiewicz: Na zajęciach sekcji Bajkowa Sztuka Dziecka najmłodsi poznają różne techniki plastyczne: rysunkowe, graficzne, malarskie, przestrzenne i płaskie, a spośród nich: wydrapywanka, wyklejanka, wycinanka, stemplowanie, kolaż, frotaż, witraż, płaskorzeźba,  monotypia, kompozycja z masy solnej i inne. Nauczą się posługiwać różnymi materiałami plastycznymi, takimi jak: farby, kredki, tusze, plastelina, bibuła, materiały przyrodnicze i tekstylne.

Warsztaty plastyczne będą wzbogacone w twórcze i bajkowe elementy. Bajkoterapia, to doskonała metoda relaksacyjna, dająca wsparcie i poczucie siły. Bajki, chętnie słuchane przez wszystkie dzieci, pełnią ogromną rolę w ich rozwoju i wychowaniu. Pomagają im zrozumieć świat i siebie oraz zachęcają do pokonywania własnych trudności. Również dostarczają wzorców moralnych, mówią co dobre, a co złe. Dziecko ma możliwość identyfikacji z pozytywnym bohaterem bajki. Dzięki temu pobudza własną wrażliwość, samodzielne myślenie i wyobraźnię.
Po wysłuchaniu różnorodnych bajek oraz baśni, dzieci na warsztatach będą tworzyły ilustracje do nich, uzewnętrzniając przy tym swoje emocje i uczucia. Nie zabraknie ćwiczeń i zabaw stymulujących twórczość, a m.in. układania własnych bajek i tworzenia mini książek artystycznych.

SUKCESY:

  • NOMINACJA rodziców do nagrody Słoneczniki 2017 portalu Czasdzieci.pl, więcej...
  • NOMINACJA rodziców do nagrody Słoneczniki 2016 portalu Czasdzieci.pl, więcej...
  • Statuetka Słoneczniki 2014 portalu Czasdzieci.pl, więcej... 
  • Konkurs "Zwierzęta leśne wokół nas", Dom Kultury "Wygoda”, wyróżnienia: Lena Chajęcka, Wiktoria Dzienis i Antonina Godlewska, 6.06.14
  • Konkurs "Kanały, rzeki, morza i oceany", Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, nagrody i dyplomy: Adela Kalinowska, Amelia Tyczyńska, Wiktoria Dzienis i Lena Chajęcka.
  • Konkurs "Słodki dzień ze Wspólną Drogą, Fundacja "Wspólna Droga" United Way Polska, nagrody: Antonina Godlewska, Kasia Szewczyk, Marianna Paruch, Wiktoria Fortuna, Amelia Tyczyńska, Lena Chajęcka, Gabriela Barszcz i Wiktoria Dzienis otrzymały nagrody – zabawki od Firmy Mattel Poland Sp. z o.o.
  • Konkurs „Mebel dziecięcych marzeń 2014”, Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. oraz meble.pl S.A, nagroda: Aleksandra Karwowska (7 lat) za pracę „Stół z kwiatami” (pufa dziecięca marki Sit-Sit), 5.12.13
  • XI Konkurs Plastyczny, Klub Kultury "Aleksandrów", wyróżnienie i nagroda: Zuzanna Tomasiak