Wyjście UTW: Warszawskie Filtry

Wyjście UTW: Warszawskie Filtry

7 października 2016

Lokalizacja – Zakład Centralny SUW „Filtry”

Warszawa, ul. Koszykowa 81  - to jest również miejsce zbiórki

Wyjście kulturalno-integracyjne do Warszawskich Filtrów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

edukacja kulturalna