Theatre of Europe

Theatre of Europe

Publikacja przygotowana przez uczestników projektu „Theatre of Europe" (Polska, Słowacja, Rumunia i Włochy).

Zobacz: Theatre of Europe.