Skok na sztukę: W zaczarowanym ogrodzie Józefa Mehoffera

Skok na sztukę: W zaczarowanym ogrodzie Józefa Mehoffera

CZYLI WEHIKUŁEM PRZEZ SZTUKĘ POLSKĄ

5 listopada 2016

W poszukiwaniu twórczego natchnienia wybraliśmy się na spacer… Był to spacer po tajemniczym i przesyconym kolorami ogrodzie z obrazu Józefa Mehoffera. Przyglądaliśmy się, jak przedstawił naturę artysta, jakich kolorów użył i jaką scenę uwiecznił, by stworzyć zachwycające i niewątpliwie najsłynniejsze swoje dzieło?

Kontynuacja „Wehikułu sztuki”. Dwugodzinne zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat prowadzi Anna Podniesińska-Bartoszek.

Sztuka polska. Jaka ona jest? Gdzie się znajduje? Kto ją tworzy? Odpowiedzi na te pytania dzieci znajdą przemierzając artystyczne zakątki polskiej sztuki. Poznają dzieła malarskie, architektoniczne, a także charakterystyczne dla różnych regionów rękodzieło i rzemiosło artystyczne. Zainspirowani konkretnymi dziełami, uruchomią wyobraźnię, rozbudzą talent i stworzą własne prace plastyczne wykorzystując zdobyte informacje.

Warsztaty w ramach cyklu „Sobota dla Małych i Dużych”.