Skok na sztukę: Zima jak z bajki, czyli o malarstwie Juliana Fałata

Skok na sztukę: Zima jak z bajki, czyli o malarstwie Juliana Fałata

CZYLI WEHIKUŁEM PRZEZ SZTUKĘ POLSKĄ

17 grudnia 2016

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat.
Kontynuacja „Wehikułu sztuki”.
Instruktor Anna Podniesińska-Bartoszek.

Jak namalować pejzaż zimowy, by od samego patrzenia robiło się zimno? Jakie zastosować barwy, by pokazać zaspy iskrzącego się w słońcu śniegu, lód na rzece i kilkustopniowy mróz? Otóż nic prostszego, wystarczy uczyć się od najlepszych! Mali artyści czerpali wiedzę z twórczości Juliana Fałata, jednego z najwybitniejszych zimowych pejzażystów.

Sztuka polska. Jaka ona jest? Gdzie się znajduje? Kto ją tworzy? Odpowiedzi na te pytania dzieci znajdą przemierzając artystyczne zakątki polskiej sztuki. Poznają dzieła malarskie, architektoniczne, a także charakterystyczne dla różnych regionów rękodzieło i rzemiosło artystyczne. Zainspirowani konkretnymi dziełami, uruchomią wyobraźnię, rozbudzą talent i stworzą własne prace plastyczne wykorzystując zdobyte informacje.

Warsztaty w ramach cyklu „Sobota dla Małych i Dużych”.