Wykład UTW: Szczęście, czyli żywot człowieka poczciwego w rodzinie

Wykład UTW: Szczęście, czyli żywot człowieka poczciwego w rodzinie

9 stycznia 2017, poniedziałek, godz. 11.00.

Wstęp wolny dla studentów UTW, pozostali 10 zł.

Serdecznie zapraszamy na wykład "Szczęście, czyli żywot człowieka poczciwego w rodzinie", który wygłosi dr Kazimierz Szałata - kierownik Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szczęście jest jednym z ważniejszych pojęć obecnych w naszej kulturze. Odmieniamy je na różne sposoby, pragniemy szczęścia, dążymy do niego, choć nie zawsze stawiamy sobie pytanie jego istotę. Czym jest dla mnie szczęście, czego ja właściwie oczekuję pragnąc szczęścia. Okazuje się, że odpowiedzi na te niby oczywiste pytania wcale nie są proste. Dlatego warto jeszcze raz postawić pytanie o szczęście i życie szczęśliwe którego szukamy w naszych codziennych oczekiwaniach i wyborach. Pytanie to jest tym bardziej ważne, że  atakujące nas zewsząd reklamy proponują nam szczęśliwe życie w otoczeniu mniej lub bardziej potrzebnych nam gadżetów. W tle krzykliwych spotów telewizyjnych pojawia się propozycja szczęśliwego życia spełnionego egoisty. Tymczasem egoista wcześniej, czy później odkryć musi bezsens swojego życia, które nikomu nie służy. Arystoteles szczęście utożsamiał z ostatecznym celem. Platon szukał szczęścia w idealnym świecie, do którego każdy z nas dąży. Boecjusz rozumie szczęście jako nagromadzenie wszystkiego, co dobre. A ponieważ Bóg jest pełnią dobra – jest dla nas szczęściem. Potwierdza to w swoim słynnym zdaniu „Niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Panu” świętego Augustyna. Ale wraz laicyzacją życia społecznego w czasach nowożytnych pojęcie szczęścia nabrało subiektywnego znaczenia i zostało zredukowane do samego poczucia, przeżycia radosnych chwil. Na dodatek rezygnując z podstawowych relacji międzyludzkich; wiary, nadziei i miłości i zastępując je zwykłym kontraktem, umową weszliśmy w układ relacji, w których człowiek, jako osoba nie może się realizować, rozwijać i doskonalić. Pokładając nadzieję w rzeczach i polisach ubezpieczeniowych pozbywamy się prawdziwego źródła szczęścia płynącego z dzielenia się  tym, kim jesteśmy. To realizuje się na co dzień w rodzinie opartej na płodnym, trwałym związku kobiety i mężczyzny. Rodzina jest podstawową, naturalną wspólnotą, w której kształtuje się życie osobowe człowieka. Tu człowiek doświadcza szczęścia, które rozświetla nasze dni, aż po horyzont życia wiecznego. 

edukacja kulturalna