Wyjście UTW: Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

Wyjście UTW: Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

9 lutego 2017

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka mieliśmy w Waszawie przy ul. Świętokrzyska 11/21

Zwiedziliśmy Centrum z przewodnikiem.

Zobacz więcej: www.cpnbp.pl

edukacja kulturalna