Fokus na Targówek

Fokus na Targówek
Termin realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2017 r.
Prezentacja raportu: 18 grudnia 2017 Urząd Dzielnicy Targówek
 
Skąd czerpiemy informacje o ofercie kulturalnej Targówka? Jak często chodzimy do kina, teatru czy na koncert? Jakie zajęcia powinny być prowadzone przez domy kultury? To tylko niektóre pytania, na które poznaliśmy odpowiedzi w ramach projektu "Fokus na Targówek". Mieszkańcy mogli wesprzeć nas w działaniach wypełniając krótką ankietę, biorąc udział w wywiadach, spotkaniach fokusowych.
 
Pierwsze badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców dzielnicy Targówek zostało zaprezentowane 18 grudnia 2017 w Urzędzie Dzielnicy Targówek. Longin Graczyk (Fundacja Ari Ari) udostępnił raport z diagnozy jakościowej i ilościowej. Szczegółowo omówił podmiot i teren diagnozy, obszar przedmiotowy diagnozy, realizacja badań oraz interesujące nas wszystkich wyniki badań. 
Okazuje się, że 95% badanych deklaruje uczestnictwo w kulturze, a 60% badanych korzysta z oferty i działalności Domu Kultury ZaciszeDom Kultury Świt. Wśród potrzeb wymieniane były zajęcia muzyczne, hobbystyczne, na świeżym powietrzu, filmowe, zajęcia dla dzieci, plastyczne, taneczne, śpiewu i sportowe. 
 
Badania ankietowe to jeden z elementów projektu badawczego, którego celem jest poznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Targówka. Na imprezach plenerowych (Festiwal Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek, Turniej Rycerski, Korzenie Europy) zebraliśmy 248 ankiet.
 
We wrześniu 2017 przeszliśmy do kolejnego etapu projektu, czyli badań pogłębionych. Badawcze przepytali 20 respondentów, którzy nie korzystają z oferty kulturalnej domów kultury i przeprowadzili z nimi krótkie wywiady. W pięciu badaniach fokusowych wzięło udział 40 osób, w tym: 
  • Rodzice dzieci, które nie przychodzą do domów kultury
  • Aktywni dorośli, w tym mniejszość ukraińska
  • Młodzież
  • Decydenci i rzecznicy lub przedstawiciele ngo
  • Zebrane wyniki zostały opublikowane w raporcie z badań.

Cele projektu

  • Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Targówka.
  • Zwiększenie udziału mieszkańców w procesie tworzenia oferty kulturalnej dzielnicy.
  • Budowanie partnerstwa pomiędzy domami kultury zlokalizowanymi na warszawskim Targówku.
  • Rozwijanie kompetencji kadr kultury w zakresie kreatywnych metod badania potrzeb kulturalnych mieszkańców
  • Targówka oraz ewaluacji wydarzeń kulturalnych do nich skierowanych.

​Projekt "Fokus na Targówek" to wspólne działania podjęte przez zespoły dwóch domów kultury na Targówku "Zacisze" i "Świt". 

Koordynator projektu z ramienia DK Zacisze: Katarzyna Anuszewska
Koordynator projektu z ramienia DK Świt: Agata Kubrak

ORGANIZATORZY:

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY: