Klub Ludzi Kultury

Klub Ludzi Kultury

24 marca 2017, piątek , godz. 11.00-13.00

Wstęp wolny!

Klub Ludzi Kultury w DK Zacisze zaprasza na kolejne spotkanie.

W programie:

Część I

  • Jan Paweł II jakiego nie znamy. Spotkanie wokół książki Stefana Frankiewicza "Nie stracić wiary w Watykanie" (Wydawnictwo "Więź").

Autor był ambasadorem Polski w Watykanie w latach 1995-2001,  a wcześniej redaktorem edycji polskiej "L'Osservatore Romano" (1979-1989) i naczelnym miesięcznika „Więź” (1989-1995). 

  • Rozmowę z ambasadorem Frankiewiczem przeprowadzą: Cezary Gawryś, współautor książki, b. redaktor naczelny "Więzi” oraz Bogusław Zakrzewski, tłumacz, b. ambasador Polski w Lizbonie.
  •  Fragmenty książki zaprezentuje aktor Wojciech Stockinger. ( Książka będzie do nabycia.)

  Część II

  •  Gość specjalny: Komandor Jacek Puchnowski prezes Klubu Jachtowego AUGUST.
  •  Promocja książki Haliny Paszkowskiej "Psia wachta".
  •  Rozmowę z autorką książki i Komandorem przeprowadzi  Mariola Rabczon z Ligi Morskiej i Rzecznej, której doświadczenia i sukcesy przedstawi gospodarz programu.

 Gospodarz spotkania: Bogusław Falicki

edukacja kulturalna