Budżet partycypacyjny 2018: Spotkanie informacyjne

Budżet partycypacyjny 2018: Spotkanie informacyjne

8 i 15 marca 2017

W środę 15 marca odbyło się drugie spotkanie z autorami projektów złożonych do Budżetu Partcypacyjnego na rok 2018 w Galerii Domu Kultury Zacisze. Na spotkaniu byli obecni pracownicy odpowiednich wydziałów Urzędu Dzielnicy Targówek i jednostek, przedstawiciele dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego oraz mieszkańcy. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 marca 2018 roku.

Spotkania są szansą na ulepszenie projektów - w wyniku rozmów każdy projekt może być uzupełniony i dopracowany lub zupełnie zmieniony. Obecność projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiązkowa. Nieobecność projektodawcy jest jednoznaczna z wycofaniem projektu!

Na spotkaniu 8 marca zostały zaprezentowane następujące projekty:

Pozostałe projekty zostaną zaprezentowane 15 marca.