Podsumowanie XV Festiwalu Seniorów w Radiu RDC

Podsumowanie XV Festiwalu Seniorów w Radiu RDC

26 lutego 2017, Radio Dla Ciebie, 101 FM


Zapraszamy do wysłuchania audycji „Wieczór RDC”, w której Agnieszka Lipka-Barnett na gorąco rozmawiała z Bożenną Dydek, dyrektor DK Zacisze oraz prof. Krzysztofem Kusiel-Morozem, przewodniczącym jury. o festiwalowej atmosferze, o zespołach, chórach i kabaretach, które „porwały” publiczność i o laureatach XV Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora

Audycja dostępna na stronie: www.rdc.pl