Kultura bez barier

Kultura bez barier

21 i 28 marca 2017

Fundacja Kultury bez Barier to organizacja zajmująca się udostępnianiem kultury osobom niewidomym i niesłyszącym. Podejmowane przez nas działania mają prowadzić do tworzenia warunków gwarantujących osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii; warunków dających możliwość samodzielnego i kompetentnego odbioru sztuki. Systematyczne i powszechne udostępnianie tekstów kultury ma być także, kierowanym do wszystkich, zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń.

W ramach projektu, którego celem jest podzielenie się doświadczeniem, wiedzą, informacjami i pomysłami umożliwiającymi tworzenie oferty edukacyjnej bez barie oraz wydarzeń dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, pracownicy i współpracownicy DK Zacisze zmierzą się ze wszystkimi rodzajami barier i postarają się odkryć sposoby ich likwidacji.

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością
 • analiza problemów, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością
 • savoir - vivre wobec osoby z niepełnosprawnością
 • widz niepełnosprawny w instytucji kultury
 • bariery w kulturze i sposoby udostępniania kultury

Zajęcia będą ciągłym splotem warsztatów i prelekcji, ruchu i rozmowy, będą zmuszały do aktywności intelektualnej i fizycznej, do skorzystania z wyobraźni oraz zmierzenia się z własnymi obawami, imaginacjami, przyzwyczajeniami. W czasie warsztatów będziemy stale odwoływać się do doświadczeń wszystkich uczestników zajęć oraz trenerów, będziemy je konfrontować, analizować, będziemy szukali właściwych rozwiązań, postaw i relacji. Punktem wyjścia dla zdecydowanej większości zajęć stanie się tzw. studium przypadku.
Uczestnicy będą analizować możliwe zachowania osób z niepełnosprawnością oraz pracowników instytucji kultury, a także problemy dotyczące dostępności ich instytucji.

Zakres szkolenia

 • Zanurzanie w niepełnosprawność – niewidzenie
 • Splot - Wykład i ćwiczenia
 • Zanurzenie w niepełnosprawność – niesłyszenie
 • Splot - Wykład i ćwiczenia
 • Wskazanie dobrych praktyk z Polski i świata
 • Wypracowanie rozwiązań możliwych do zastosowania w domu kultury

Trenerzy

 • Robert Więckowski, osoba niedowidząca, dziennikarz, redaktor kulturabezbarier.org, doktorant ISD na wydziale kulturoznawstwa SWPS, badacz literatury polskiej i kultury żydowskiej, jej recepcji w Polsce, wybrany do zespołu sterującego przy Społecznej Radzie Kultury m. ST. Warszawy, od 2009 roku konsultant skryptów audiodeskrypcji przygotowywanych do filmów, spektakli teatralnych i wystaw muzealnych. Współautor Zasad tworzenia audiodeskrypcji Fundacji Kultury bez Barier. Od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu audiodeskrypcji oraz obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku. Badacz audio deskrypcji i sposobów udostępniania tekstów kultury osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, członek AVT Lab (Laboratorium Przekładu Audiowizualnego) badającego audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących, Laboratorium działającego na Uniwersytecie Warszawskim, inicjator i kierownik badań socjologiczno-kulturowych „Sztuka nie do zobaczenia” poświęconych audiodeskrypcji do dzieł plastycznych (badanie rozpoczęło się we wrześniu 2013 roku, planowane zakończenie kwiecień/ maj 2014 roku), uczestnik konferencji naukowych poświęconych przekładowi intersemiotycznemu (prezentacja audio deskrypcji) oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych o audio deskrypcji i uczestnictwie osób z niepełnosprawnością wzroku w wydarzeniach kulturalnych.
 • Anna Turkosz, pedagog specjalny, wykształcenie wyższe, specjalności: Surdopedagogika i Terapia Pedagogiczna. Aktualnie studentka na specjalności Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, doświadczenie zawodowe w aktywizacji zawodowej i społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością, tłumaczka Polskiego Języka Migowego.
ORGANIZATORZY:

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY: