Akcja: Zieleń

Akcja: Zieleń
15 września (piątek) godz. 12.00 spotkanie z architektem krajobrazu
23 września (sobota) godz. 10.00 akcja: zieleń
6 listopada (poniedziałek) godz. 10.00 wykład "Zimowi goście" (Konrad Malec- przyrodnik)
13 listopada (poniedziałek) godz. 12.30 akcja: zieleń (kontynuacja i zakończenie nasadzeń)
 
Fundacja alter eko zaprasza do wzięcia udziału w akcji: zieleń. Mieszkańcy będą mogli zagospodarować kawałek terenu zielonego przy DK Zacisze (obok placu zabaw). Wspólne sadzenie roślin poprzedzi spotkanie przygotowawcze z architektem krajobrazu. Wstęp wolny.
 
Celem projektu jest wykorzystanie potencjału społeczno-zawodowego seniorów poprzez ich aktywizację w działania z zakresu utrzymania i pielęgnacji warszawskiej zieleni miejskiej. Projekt „Akcja: Zieleń!” przyczyni się do wzrostu zaangażowania i współpracy strony społecznej (seniorów) w działania prowadzone przez jednostki administracji, zajmujące się zarządzaniem zielenią miejską.
 
W ramach projektu odbędą się cykliczne spotkania  stacjonarne i terenowe dotyczące zieleni miejskiej. Finałem spotkań będą inicjatywy w zakresie  zakładania, utrzymania i pielęgnowania zieleni.
 
Projekt zakłada także wypracowanie modelu partycypacji seniorów w gospodarowaniu zielenią w mieście, którego realizacja umożliwi trwałą i skuteczną partycypacje seniorów w tym zakresie oraz wzmocnienie rad seniorów. Model ów zostanie opracowany przy współpracy z radami seniorów i zaprezentowany przedstawicielom administracji publicznej podczas spotkania trójstronnego, będącego finałem projektu.
 
Oprócz wykładów i akcji sadzenia odbyły się jeszcze dwa spotkania-spacery:
  • 15 maja, po wykladzie godz. ok. 12.00, temat: "Rośliny domowe"
  • 22 maja, po wykladzie godz. ok. 12.00, temat "Poznajemy ptaki żyjące wokół nas"
ORGANIZATORZY:

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY: