Warsztat Młoda Warszawa: Dom sąsiedzki w lokalnej sieci

Warsztat Młoda Warszawa: Dom sąsiedzki w lokalnej sieci

Warsztat: Dom sąsiedzki w lokalnej sieci. Wsparcie w pracy z młodzieżą

13 czerwca 2017

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Program „Młoda Warszawa” wyznacza kierunki polityki młodzieżowej m.st. Warszawy. Jej głównymi celami są poprawa jakości życia młodych ludzi w stolicy i wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta. Jednym z zadań Programu jest budowanie dialogu między młodzieżą a instytucjami miejskimi, w tym otwieranie domów sąsiedzkich na dialog i współprace z młodzieżą.

Domy sąsiedzkie to otwarte dla wszystkich miejsca tworzone przez i dla mieszkańców. Czym różni się ta przestrzeń od innych dostępnych publicznie i czy może być wsparcie pracy z młodzieżą? Warsztat przybliżył idee domów sąsiedzkich, wskazał obszary wspólne i korzyści płynące ze współpracy.

Warsztat skierowany był do nauczycieli szkół, w szczególności nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, nauczycieli prowadzących koła zainteresowań, dbających o współpracę ze społecznością lokalną, odpowiedzialnych za wolontariat w szkole oraz pracowników lokalnych instytucji publicznych, pracujących z młodzieżą, czy animujących lokalne sieci współpracy.

Warsztat prowadzili współpracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Koordynator: Izabela Kaszyńska, tel. 509 456 609, ext.ikaszynska@um.warszawa.pl

 

młodzież