Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

25 września 2007 

Szanowni Państwo,

Jest mi miło zaproponować Państwu, w nowym sezonie kulturalnym 2007/2008, udział w zajęciach powołanego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

10 lat temu, obejmując funkcję dyrektora Domu Kultury „Zacisze” misją moją była promocja aktywności poprzez podejmowanie ciągle nowych wyzwań i działań mających na celu kształtowanie postaw, osobowości i gustów kulturalnych, a nie tylko bierny odbiór naszej oferty. Zadanie to wciąż realizujemy dzięki Państwa aktywności, zainteresowaniom i potrzebom. W tym czasie naszą ofertę wzbogaciły: chór „Zacisze”, zespół wokalno-estradowy „Zaciszańska nuta”, SOLO Senior, gimnastyka geriatryczna, taniec integracyjny. Zespoły te poprzez liczne próby, koncerty i udziały w przeglądach, konkursach, festiwalach osiągały sukcesy, były ciepło i życzliwie przyjmowane.
W celu integracji środowiska Seniorów organizowaliśmy wyjazdy integracyjne w kraju i zagranicą oraz wczasy nad morzem. Odwiedziliśmy m.in. Pułtusk, Wyszków, Darłówko, Wilno, Kamieniec Podolski na Ukrainie. To wszystko dlatego, że chcemy być razem i spędzać czas twórczo. W związku z tym proponuję nową misję na następne lata: dodajmy do aktywności artystycznej aktywność intelektualną.
Jeśli chcemy być potrzebni w społeczeństwie, mile widziani w towarzystwie niezbędny jest udział w dowolnych aktywnościach i zdobywanie wiedzy. Zobowiązuję się, że będę starała się wspierać Państwa w tym ambitnym zadaniu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom proponuję udział w zajęciach artystycznych i edukacyjnych w strukturach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Domu Kultury „Zacisze”.
Celem powołania UTW jest nadanie naszej dotychczasowej działalności form prawno-organizacyjnych umożliwiających szersze pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych oraz integrowanie osób chcących żyć aktywnie i wspierać się wzajemnie.

Bożenna Dydek
Dyrektor Domu Kultury „Zacisze”

 

Dlaczego warto być studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku od I semestru?

 • Warto zdobywać wiedzę z różnych dziedzin nauki od wybitnych specjalistów, którzy będą wykładowcami Uniwersytetu.
 • Warto po wykładach brać udział w spotkaniach integracyjnych, poznawać nowe, ciekawe świata osoby przy kawie i herbacie fundowanych przez Dom Kultury „Zacisze”.
 • Warto uczyć się nowych lub doskonalić posiadane umiejętności w nowych sekcjach (m.in. obsługa komputera).
 • Studenci UTW mają 50% zniżkę przy wstępie na wieczorki taneczne.
 • W roku akademickim 2007/2008 planowane są wyjazdy integracyjne jedno i dwudniowe.
 • Wspólne wyjścia do kin, teatrów, na koncerty, itp. po zniżkowych cenach.
 • Warto stać się członkiem uniwersyteckiej społeczności i w przyjaznej, domowej atmosferze spędzać twórczo i miło czas.
 • Pracownicy Domu Kultury gwarantują pomoc niepełnosprawnym studentom UTW. Studenci z psem-przewodnikiem mile widziani.
 • Studenci będą korzystać ze stałej informacji programowej dostępnej na stronie www.zacisze.waw.pl

Jak zostać studentem UTW?

 • Studentem staje się osoba, która wypełni i złoży deklarację, weźmie udział w wykładzie inauguracyjnym w dniu 25 września (wtorek) godz. 12.00 i zadeklaruje chęć systematycznego uczestniczenia w zajęciach UTW.

Rekrutacja, zapisy, składanie deklaracji:

Opiekun UTW: Bogusław Falicki, kom. 607 615 852, e-mail: proeta@o2.pl
Dyżury, zapisy, rekrutacja do UTW i Klubu Dobrej Książki:

 • Każdy poniedziałek od 3 września w godz. 12.00-14.00.
 • W trybie indywidualnym po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Opłaty:

 • Dla Studentów UTW udział w wykładach, zajęciach i spotkaniach integracyjnych w I semestrze jest bezpłatny, finansowany przez Dom Kultury „Zacisze”.
 • Udział w wykładach i zajęciach w II semestrze dla słuchaczy I semestru wynosić będzie 40 zł., a dla nowych słuchaczy 60 zł.


W I semestrze roku akademickiego 2007/2008 planujemy:

Tematy wykładów UTW

 • Wykład inauguracyjny roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – prof. Grazyna Majkowska, 25 września (wtorek) godz. 12.00.
 • „Psychologia w życiu codziennym” – wykładowca dr Agata Wytykowska (SWPS).
 • „Czy może nam grozić wojna religijna?” – wykładowca prof. Janusz Danecki (SWPS).
 • „Socjologia – nauka o naszym życiu” – wykładowca prof. Wojciech Łukowski (SWPS).
 • „Między NFZ a wolnym rynkiem usług medycznych” – wykładowca prof. Piotr Błędowski (SWPS).
 • „Między „Panem Tadeuszem” a językiem seriali telewizyjnych” – wykładowca prof. Jerzy Bralczyk (SWPS).
 • „Zmiany w kulturze masowej na przełomie wieków XX/XXI” – wykładowca prof. Wiesław Godzic (SWPS).
 • „O biologicznych podstawach zachowań ludzkich” – wykładowca dr hab. Paweł Ostaszewski (SWPS).
 • „Księża niezłomni” – wykładowca dr Jan Żaryn IPN Warszawa (UKSW)
 • „Spojrzenie filozofa na współczesnego człowieka” – wykładowca prof. Krzysztof Wojtowicz (SWPS).

Terminy wykładów UTW
Wykłady będą odbywały się 2 razy w miesiącu, w poniedziałek o godz. 12.00.
Terminy: 25 IX godz. 12.00 Wykład inauguracyjny roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – prof. Jerzy Bralczyk. Pozostałe terminy wykładów: 8, 22 X, 5, 19 XI, 3, 17 X, 7, 21 I 2008.

Sekcje i zajęcia warsztatowe dla studentów UTW

WARSZTATY KOMPUTEROWE
Podstawy nauki obsługi komputera.

KLUB DOBREJ KSIĄŻKI dla studentów UTW
Dzielimy się opiniami i polecamy sobie wzajemnie interesujące książki i artykuły. Klub zaprasza osoby wszystkich pokoleń, środowisk i osoby o różnym wykształceniu.
Prowadzi Bogusław Falicki, kom. 607 615 852, e-mail: proeta@o2.pl
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w piątek godz. 11.00-13.00. Terminy: 5, 19 X, 9, 23 XI, 7, 21 XII, 4, 18 I 2008.
Pierwsze zajęcia 5 października (piątek).

VERBUM – TEATR NIE TYLKO SŁOWA
Budowanie spektakli z poezji, prozy i muzyki poświęcone wybranym tematom lub autorom.
Prowadzi Barbara Kobrzyńska.
Zajęcia odbywają się w czwartek godz. 10.00-12.00.
Spotkanie organizacyjne 4 października (czwartek).

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
Różne techniki: od malarstwa olejnego poprzez pastele, akwarele, węgiel i ołówek.
Prowadzi Bogusława Ołowska.
Zajęcia odbywają się w środę godz. 12.00-13.30.
Spotkanie organizacyjne 3 października (środa).

SOLO SENIOR
Zajęcia indywidualne, praca nad interpretacją piosenki, głosem.
Prowadzi Magdalena Ptaszyńska, kom. 606 441 495, e-mail: mptaszynska@poczta.fm
Zajęcia odbywają się w czwartek od godz. 9.00.
Spotkanie organizacyjne 13 września (czwartek).

CLASIC – SOLO Senior
Prowadzi Julia Greke.
Zajęcia odbywają się w piątek godz. 9.30-11.30.
Spotkanie organizacyjne 28 września (piątek) godz. 11.00.

TANIEC INTEGRACYJNY dla Seniorów
Nauka tańców pochodzących z całego świata – klasycznych, ludowych, towarzyskich, współczesnych.
Prowadzi Zbigniew Darda, e-mail: zacisze.dk@neostrada.pl
Zajęcia odbywają się we wtorek:
? grupa początkująca godz. 10.30-11.15,
? grupa zaawansowana godz. 11.30-12.15.
Pierwsze zajęcia 2 październik (wtorek).

Nie tylko dla studentów UTW…

„ZACISZAŃSKA NUTA” zespół wokalno-estradowy
Mile widziani Seniorzy śpiewający, lubiący dowcip, teatr i estradę.
Prowadzi Jan Czerwiński.
Zajęcia odbywają się we wtorek godz. 9.30-12.00.

CHÓR ZACISZE
Prowadzi Bartek Włodkowski, e-mail: avetki@wp.pl
Zajęcia odbywają się w poniedziałek godz. 9.30-11.30.

POETYCKIE RYMOWANIE
Spotkania dla piszących miłośników poezji. Raz w miesiącu warsztaty poetyckie prowadzi Zbigniew Jerzyna.
Opiekun grupy Barbara Kobrzyńska.
Zajęcia odbywają się we wtorek o godz. 17.00-19.00.

KLUB DOBREJ KSIĄŻKI dla każdego
Dzielimy się opiniami i polecamy sobie wzajemnie interesujące książki i artykuły. Klub zaprasza osoby wszystkich pokoleń, środowisk, i osoby o różnym wykształceniu.
Prowadzi Bogusław Falicki, kom. 607 615 852, e-mail: proeta@o2.pl
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w piątek godz. 11.00-13.00. Terminy: 28 IX, 12, 26 X, 16, 30 XI, 14 XII, 11, 25 I 2008.

GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
Prowadzi Iwona Włodarczyk.
Zajęcia w piątek godz. 11.15-12.00.
Opłata 20 zł./m-c.

KOŁO SYBIRAKÓW
Spotkania Sybiraków prawobrzeżnej Warszawy. Spotkania w środy godz. 16.00.
Terminy: 19 IX, 17 X, 14 XI, 19 XII (Wigilia), 12 III (Wielkanoc) 2008, 9 IV, 28 V, 11 VI.
Prezes Koła Danuta Kominiak.

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW KOŁO NR 5 – ZACISZE
Przewodnicząca Anna Kuczyńska, kom. 603 550 242, e-mail: anna_kuczynska@tlen.pl

Wieczorki taneczne
Wieczorki będą odbywały się 2 lub 3 razy w miesiącu w środy godz. 16.00-19.30.

Wyjazdy integracyjne
1-4 maja Plener artystyczny (wyjazdowy).
7 czerwca (sobota) Wyjazdowy piknik dla Seniorów na Mazowszu.

Wakacje
Czerwiec-sierpień/wrzesień Wczasy nad morzem