Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie

24 października 2009 r.


Fundacja Nowe Media oraz Dom Kultury "Zacisze" byli inicjatorami warsztatów adresowanych do młodzieży w wieku 13-19 lat. Wzbudziły one również zainteresowanie dorosłych, którzy z różnych względów chcieli zdobyć nową wiedzę, dowiedzieć się jak wygląda praca w redakcji, nauczyć się sporządzania notki prasowej, czy też ciekawego tekstu.

Warsztaty pozwoliły na bezpośredni kontakt uczestników z dziennikarzami, co zaowocowało zdobyciem praktycznych informacji o pracy w redakcji gazety, radia, telewizji, pisania tekstów, prowadzenia retoryki oraz zgłębienia wiedzy na temat autoprezentacji. Wiele osób pytało o technologie informatyczne stosowane w mediach oraz sposoby składania e-gazetek na opracowanym przez Fundację Nowe Media systemie internetowym.

Wiele kontrowersji wzbudził temat rzetelnego dziennikarstwa, który poruszany był w kontekście teorii, historii i zasad.

Warsztaty odbyły się w ramach Projektu Młodzieżowa Akcja Multimedialna – MAM.
MAM jest pierwszym projektem Fundacji Nowe Media. Jego adresatem jest młodzież szkolna (gimnazjalna i licealna) w wieku 13-19 lat oraz uczestnicy wszelkich grup (także nieformalnych) i stowarzyszeń, którzy chcą przygotowywać własną gazetę na zasadach obowiązujących w programie. Projekt prowadzony jest w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi.

Cele Projektu MAM:
Przygotować młodzież do twórczego korzystania z mediów. Akcja ma za zadanie edukować zarówno do świadomego odbioru przekazu medialnego jak i umiejętności odpowiedzialnego tworzenia środków przekazu.
Wspierać w realizacji ich pierwszych projektów medialnych. Udostępnienie narzędzi multimedialnych oraz zasobów edukacyjnych ma pomóc młodym ludziom realizować pasję oraz doskonalić ich warsztat.
Podnieść umiejętności społeczne młodzieży. Poprzez pracę w grupie, komunikację interpersonalną, autoprezentację i tworzenie warunków do włączenia się w lokalną działalność publiczną.
Nauczyć postaw przestrzegania standardów etycznych działalności w mediach. Zasady komunikacji medialnej i etyki zawodowej prezentowane w projekcie są konsekwentnie prezentowane w każdym jego wymiarze, edukacji wirtualnej i bezpośredniej, wspierania własnych działań młodzieży oraz współpracy MAM-u z partnerami o równie wysokich standardach.
 

młodzież poezja literatura