Wspólne CD chóru „Zacisze” oraz zespołu „Zaciszańska Nuta”

Wspólne CD chóru „Zacisze” oraz zespołu „Zaciszańska Nuta”

Z przyjemnością informujemy, że Dom Kultury „Zacisze” wydał kolejną płytę CD. Tym razem głosu użyczyli chór „Zacisze” oraz zespół wokalno-estradowy „Zaciszańska Nuta”. 29 utworów to kompilacja bogatego repertuaru obydwu grup. „Kozak” z muzyką Stanisława Moniuszki, kanon angielski „Londyn płonie”, anonim żydowski „Shalom”, „Tylko we Lwowie”, „Przybywaj piękna wiosno” z muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta, czy „Świtezianka” do słów Adama Mickiewicza to nieliczne ciekawe propozycje tej płyty. Wybór różnorodny, poczynając od kompozytorów z różnych epok, melodie ludowe, aż po współczesne utwory muzyki rozrywkowej („Zamiast” z repertuaru Edyty Geppert). W ich wersjach czuć przede wszystkim miłość do utworów, które wykonują. Słuchacze znajdą tu mnóstwo muzycznych smaczków. Tej muzyki dobrze się słucha.

Polecamy!

Na koniec dodamy tylko, że płyta jest do nabycia w cenie 15 zł. w sekretariacie DK „Zacisze”.
Przypominamy też o pierwszym wydawnictwie – płycie zespołu gitarowego Gitarerra pt. „Spotkania z gitarą” (więcej w dziale: Oferta).

A teraz kilka słów o chórze i zespole:

Chór „Zacisze” oraz Zespół wokalno-estradowy „Zaciszańska Nuta” działają w Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek w Warszawie.

Chór „Zacisze”

Chór „Zacisze” ma już 9 lat i skupia kilkunastu seniorów, których łączy przyjaźń i miłość do muzyki chóralnej. Wykonują utwory wielogłosowe na 3 i 4 głosy mieszane lub równe a capella i z towarzyszeniem instrumentalnym. Repertuar – bardzo różnorodny. Od utworów sakralnych, przez pieśni kompozytorów z różnych epok, melodie ludowe, a nawet współczesne standardy muzyki rozrywkowej. Chórzyści z jednakową pasją pracują nad monumentalnym „Agnus Dei”, jak i Presleyowskim „Love Me Tender”. Materiał zarejestrowany na płycie to jedynie mała cząstka bardzo obszernego i różnorodnego repertuaru. Tematem przewodnim pieśni i piosenek jest miłość w szerokim i różnorodnym rozumieniu: miłość do ojczystej ziemi, tradycji narodowej, do Boga, do ludzi.

„Chcielibyśmy, aby każdy, kto posłucha naszych wykonań wzbudził w sobie pozytywne uczucia do otaczającego świata, aby uśmiechał się do życia, słońca i spotkanych ludzi”– mówią zaciszańscy chórzyści.

Chór koncertował 120 razy m.in. w centrach kultury, kościołach, muzeach. Za życia ks. Jana Twardowskiego trzykrotnie śpiewał na wieczorach poezji z udziałem Kapłana-Poety. Koncertował na Jasnej Górze. Uczestniczył w koncertach charytatywnych i minitournee w kraju i za granicą organizowanych przez Dom Kultury „Zacisze”. Na Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora, organizowanym od 8 lat przez Dom Kultury „Zacisze”, chórzyści pełnią honory gospodarzy. Chór zdobył 15 nagród i wyróżnień na muzycznych festiwalach ogólnopolskich i regionalnych, m.in. 3 nagrody Grand Prix oraz 4 pierwsze miejsce! Laury zdobywają również soliści chóru.

Pierwszym kierownikiem chóru był Jan Radomyski. Od 2001 roku funkcję tę pełni Bartłomiej Włodkowski – muzyk, animator kultury.

Skład chóru:

 • Soprany: Hanna Frieske, Teresa Gajcy, Regina Głuchowska, Mirosława Izdebska, Danuta Kamińska, Alicja Krzeczkowska, Walentyna Miłkowska, Janina Sadowiska, Hanna Stępień, Stanisława Turlej, Hanna Zawadzka
 • Alty: Wanda Gołębiowska, Mirosława Grzegółka, Danuta Homan, Taisa Katner, Lucyna Odolska, Teresa Soczewka, Teresa Stachewicz, Teresa Sujak, Beata Urbańska, Teresa Witanowska, Bogumiła Żelaźniewicz
 • Głosy męskie: Tadeusz Bartłomiejczyk, Wacław Budziszewski, Zdzisław Jędrzejczak, Jan Kawczyński

Zespół wokalno-estradowy „Zaciszańska Nuta”

Zespół wokalno-estradowy „Zaciszańska Nuta” powstał we wrześniu 2006 r. z inicjatywy Bożenny Dydek – dyrektor Domu Kultury „Zacisze”. Od początku kierownikiem i akompaniatorem jest Jan Czerwiński – repatriant z Kazachstanu, absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Magnitogorsku, którą ukończył w 1966 r. w z tytułem dyrygenta orkiestr i chórów ludowych. Był twórcą i kierownikiem wielu zespołów polonijnych.

„Zaciszańska Nuta” może pochwalić się już sporym dorobkiem artystycznym; w swym repertuarze ma ponad siedemdziesiąt piosenek o tematyce miłosnej, patriotycznej, żołnierskiej, religijnej i rozrywkowej. Dominują utwory autorów polskich i twórców z Kresów. Zespół zaczynał od kilku piosenek o Warszawie w związku z przygotowaniami do swego pierwszego konkursu w macierzystym domu kultury. Najczęściej śpiewa „Polskie kwiaty”, „Wyprzęgajcie chłopcy konie”, „Żurawie” i „Życzenia”.

Zespół zajął II miejsce na VI Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora w lutym 2007 r. organizowanym przez Dom Kultury „Zacisze” i I miejsce rok później na tym samym festiwalu.

Zespół koncertował w kraju i za granicą: m.in. na Ukrainie w kwietniu 2007 r. podczas warsztatów muzycznych Szlakiem Małego Rycerza, na Białorusi na przełomie maja i czerwca 2008 r., podążając Śladami Adama Mickiewicza. Jesienią, razem z chórem „Zacisze”, doskonalił się i koncertował na Podlasiu.

Wystąpił w ratuszu Dzielnicy Targówek, w Domu Kultury „Hutnik” w Wyszkowie, Miejskim Domu Kultury w Ząbkach, kilkakrotnie w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w kościołach: Św. Boromeusza na Powązkach i Świętej Rodziny na Zaciszu, pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Śpiewał na piknikach w Pułtusku, na Bródnie i w Broku. „Zaciszańska Nuta” uświetnia ważne uroczystości w Domu Kultury „Zacisze”.

Skład zespołu:

Skład zespołu: Hanna Ciesielska, Helena Czajkowska, Bożena Komorowska, Cecylia Kulczyk, Celina Mańkowska, Honorata Wesołowska, Zofia Cwil, Gabriela Kwaśkiewicz, Lucyna Lato, Danuta Zielińska, Artur Lempart, Tadeusz Kowalczyk, Waldemar Mieleszczuk, Edmund Pietrzak

Utwory na płycie wykonane przez Chór „Zacisze”

 1. Kozak – muzyka Stanisław Moniuszko, słowa J. Czeczot, opr. I. Pfeiffer, tercet: Hanna Frieske (sopran), Teresa Witanowska (alt), Jan Kawczyński (baryton), chór
 2. Gronie nasz gronie – melodia ludowa ze Śląska Cieszyńskiego, opr. F. Ryling
 3. Szła liseczka – melodia ludowa, opr. F. Ryling
 4. Pociez chłopcy – melodia ludowa z Podhala, opr. W. Sołtysik
 5. Londyn płonie – kanon angielski, opr. W. Sołtysik
 6. Płyń, płyń łódką swą – kanon angielski, opr. W. Sołtysik
 7. Jeszcze jeden Mazur dzisiaj – muzyka. F. Tymolski, słowa L. X. Łubiński
 8. Czy jest coś piękniejszego – muzyka N. Kalogjera, słowa polskie W. Młynarski, B. Włodkowski (akompaniament), Teresa Witanowska (solo)
 9. Kresowe dzieci – muzyka A. Płończyński, słowa. M. Jonkajtys, opr. B. Włodkowski
 10. Shalom – anonim żydowski, opr. W. Sołtysik
 11. Dzwonki na Ave Maria – pieśń włoska, opr. Ks. Z. Malinowski
 12. Wśród pól zielonych – pieśń maryjna
 13. Agnus Dei z „Missa Secunda” – J. Furmanika
 14. Zamiast – z repertuaru Edyty Geppert, muzyka W. Korcz, słowa M. Czapińska, B. Włodkowski (akompaniament), Teresa Wilanowska (solo)
 15. Dumka v muzyka F. Chopin, słowa B. Zaleski, opr. W. Sołtysik
 16. Wilio, Wilio v muzyka F. Lehar, słowa W. Leon, L. Stein, T. Kaznowski (akompaniament), Hanna Frieske (solo)
 17. Pieśń pożegnalna – muzyka i słowa popularne

Utwory na płycie wykonane przez zespół wokalno-estradowy „Zaciszańska Nuta”

 1. Tylko we Lwowie – muzyka Henryk Wars, słowa Emanuel Szlechter
 2. Moja matko – piosenka ukraińska pt. „Ridna mati moja" muzyka P. Majboroda, słowa A. Małyszko
 3. Przybywaj piękna wiosno – muzyka Wolfgang Amadeusz Mozart
 4. Czeremchy biały kwiat – ukraińska pieśń ludowa
 5. Wyprzęgajcie chłopcy konie – ukraińska pieśń ludowa
 6. Świtezianka – ballada, słowa Adam Mickiewicz
 7. Jezioreczko – pieśń ludowa – aranżacja Iwan Mulawin, opracowanie Henryk Wereda
 8. Kosił Jaś koniczynę – białoruska pieśń ludowa aranżacja Iwan Mulawin, tłumaczenie Zbigniew Darda
 9. Walc wileński – muzyka Aleksander Kalinow, słowa Aleksander Śnieżko
 10. Polskie kwiaty – muzyka Seweryn Krajewski, słowa Janusz Kondratowicz
 11. Żurawie – muzyka Jan Frenkiel, słowa Czesław Tarczyński
 12. Życzenia – rosyjska/ukraińska pieśń ludowa

Realizatorem nagrania jest Stanisław Bokowy, wydawcą – Dom Kultury „Zacisze”. Projekt graficzny okładki przygotował Jarosław Chaber. Płytę nagrała firma Megavox.