Szekspir w plakacie

Kacper Marzoch

Wernisaż: 27 lutego 2010
Zakończenie: 15 marca 2010


Wystawa prezentowała kilkanaście plakatów teatralnych z kolekcji Sylwestra Marzocha, których głównym wątkiem był Szekspir i jego dzieła. Otwarcie wystawy towarzyszyło 11.SPOTkaniom Teatrów Młodych (27-28 lutego) i prezentacjom najnowszych spektakli teatralnych młodzieży z całej Polski. Wspólny plakat do obydwu wydarzeń zaprojektował Jerzy Skakuń. Podczas wernisażu krótki wykład na temat sztuki plakatu wygłosił Kacper Marzoch, kontynuator pasji kolekcjonerskiej ojca - Sylwestra Marzocha. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wernisażu.

Kacper Marzoch o wystawie:
Podobnie jak co roku, przy okazji SPOTu pojawia się okazja do zwrócenia uwagi na inny typ twórczego zaangażowania. Chodzi o twórczość plastyczną, a dokładniej - o jedną jej dziedzinę - plakat artystyczny.
Plakat sam w sobie jest prostym przekazem - informacją o jakimś zdarzeniu - kulturalnym, społecznym, politycznym - wyrażoną za pomocą środków plastycznych. Rodzajów plakatów jest wiele, szczególne miejsce zajmuje wśród nich plakat teatralny. Dlaczego szczególne? Można odnieść się chociażby do początków sztuki plakatu w Polsce - pierwsze plakaty powstawały właśnie do sztuk teatralnych. Chciałbym jednak tutaj zwrócić uwagę na jedną charakterystyczną cechę plakatu teatralnego - jego głęboką korelację z treścią sztuki o której informuje. Plakat artystyczny, niejako z definicji, powinien pełnić przynajmniej dwie role - po pierwsze powinien informować o zdarzeniu, po drugie - powinien być estetyczny (celowo nie używam tutaj słowa "piękny"). Plakat teatralny - ma jeszcze jedną ważną cechę - jest interpretacją treści sztuki, o której informuje. Artysta zasiadając do pracy nad plakatem do Hamleta - musi zajrzeć do tego dzieła - powinien także obejrzeć to przedstawienie wcześniej, z określonymi kreacjami aktorskimi, przyjrzeć się scenografii, wczuć się w idee, które chce zakomunikować reżyser, odczytać jego zamysł. Wszystkie te wrażenia - powinien zawrzeć w jednym graficznym dziele - krótkiej wypowiedzi, która funkcjonować ma na ulicy, pośród wielu innych komunikatów.
Oczywiście Hamlet jest grany w różnych teatrach, przez różnych aktorów, z inną scenografią i z w różnych miejscach położonymi akcentami interpretacyjnymi. Dlatego też choć treść sztuki jest taka sama - plakaty do Hamleta są tak różne - i to jest fascynujące.
Właśnie dlatego w tym roku przygotowaliśmy wystawę „Szekspir w plakacie” – chcieliśmy zachęcić do rozumnego obejrzenia tych dzieł. Cóż to znaczy „rozumnego”? Plakaty oprócz tego, że zazwyczaj są pięknymi obrazami, dziełami mistrzów, z wysmakowanymi kolorami, zawierają przesłanie, kryjące się za walorem estetycznym, które zawarł tutaj twórca. Porównując plakaty do znanych powszechnie dzieł klasyki teatru, jakimi są dzieła Szekspira, których treść jest nam tak dobrze znana, może łatwiej będzie odnaleźć ten klucz interpretacyjny, zawarty w przekazie estetycznym. Czego symbolem jest czaszka, czego korona, czego wreszcie czarny prostokąt i białe pole na którym jest umieszczony. Warto zastanowić się nad treścią tych plakatów - porównać plakaty różnych artystów, może zastanowić się, które dzieło bardziej do mnie przemawia – i dlaczego. Może także warto zadać sobie pytanie – co nowego wnosi do mojego rozumienia sztuk Szekspira taki a nie innym sposób informacji o nich.
 

Warszawa teatr młodzież SPOT