Dotknij sztuki

Dotknij sztuki

10 kwietnia 2010 r.


Ostatnie w tym sezonie zajęcia taneczno-plastyczne. Do tej pory stworzyliśmy wiele ciekawych prac, poznaliśmy różne techniki plastyczne, ćwiczenia ruchowe i taneczne. Te chwili były dla nas niezwykłą podróżą w świat sztuki i możliwością poznania siebie nawzajem. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy wam wielu inspiracji i zapoczątkowaliśmy chęć rozwijania swoich pasji w domu razem z mamą i tatą.
Tym razem również zaprosiliśmy na zajęcia do pracowni plastycznej. Wykorzystując wyobraźnię zabawiliśmy się różnymi materiałami. Zrealizowaliśmy swoje pomysły. Rozwinęliśmy się manualnie i poznaliśmy rzeczy nowe. Taniec i zabawy ruchowe wyzwoliły w nas pozytywną energię.

Atrakcyjne zajęcia plastyczno-baletowe organizowane w ramach cyklu „Sobota dla Ciebie”.

muzyka taniec edukacja plastyczne rękodzieło plastyka