Śpiewnik patriotyczny

Śpiewnik patriotyczny

4 maja 2010 r.

 

Wieczór patriotyczny z okazji Święta 3 maja. W programie wspólny śpiew z akompaniamentem Jana Czerwieńskiego, repatrianta z Kazachstanu oraz poezja patriotyczna twórców Koła Poetyckie Rymowanie.

Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania należy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę. Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi Polskiemu władzę praw sobie stanowienia i moc baczności nad wszelką wykonawczą władzą, oraz wybierania urzędników do magistratur, władze najwyższego wykonywania praw królowi w radzie jego oddajemy, która to rada Strażą Praw zwać się będzie.
Fragment Konstytucji 3 maja

Warszawa muzyka poezja