Taneczny Archipelag Międzykulturowy

Taneczny Archipelag Międzykulturowy

Czas realizacji: 1.07-30.09.2010, główna wymiana: 27.07-4.08.2010
Miejsce: Olecko

 Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej Program "Młodzież w działaniu"

Blog: www.tanecznyarchipelag.blog.onet.pl

 

Dom Kultury „Zacisze” prowadząc działalność społeczno-kulturalną ogromną uwagę zwraca na aktywizację młodych ludzi. W realizacji ich zamierzeń jest jedynie partnerem. Pracownicy służą radą, w jaki sposób plany młodzieży można urzeczywistnić. Podobnie było i w tym przypadku. Ogromny sukces międzynarodowego pleneru „Przystanek Wolność” przyczynił się do dużego zainteresowania młodzieży z sekcji tanecznej możliwością pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich. Efektem jest złożenie aplikacji. Pomysł realizacji spektaklu tanecznego, w którym uczestniczyłaby grupa młodych ludzi z różnych krajów, zrodził się znacznie wcześniej. Pomyśleliśmy, że ciekawą formą wyrażania emocji, naszych potrzeb, wartości będzie spektakl taneczny, w którym jedynym środkiem wyrazu będzie taniec. Do projektu zaprosiliśmy młodzież z Klubu „Elvis“ z Šiauliai, która specjalizuje się w tańcu sportowym i akrobatyce. Myślimy, że połączenie tych technik z tańcem towarzyskim i boogie woogie da znakomite efekty. Wspólny tygodniowy pobyt pozwoli na wzajemne poznanie się. Przełamie barierę „swój-obcy”, która powstaje w sytuacji, gdy nie znamy innej społeczności, jej zachowań i odmienności. Uważamy, że szczególnie ważne jest, aby młodzież miała okazję poznać swoich sąsiadów, o których wie zbyt mało.

Cele projektu:

  • propagowanie różnych form działań twórczych mających wpływ na rozwój osobowości młodych ludzi, poszerzanie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności;
  • konfrontacja poglądów i umiejętności młodzieży z dwóch rożnych krajów;
  • poznanie dziedzictwa kulturowego obydwojga narodów, konfrontacja różnych spojrzeń na taniec współczesny, kulturę i tradycje;
  • próba przełamania bariery „swój-obcy”, w tym przypadku obejmująca dwie płaszczyzny: przyjezdny i turysta w Warszawie oraz kontakty międzynarodowe (obywateli Polski i Litwy);
  • wymiana doświadczeń i motywacja do odkrywania nowych form tańca współczesnego, wzajemna nauka poznanych dotychczas technik;
  • możliwość bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z Polski i Litwy, nawiązanie nowych znajomości, które mogą być kontynuowane w przyszłości.

Z grupą tancerzy z Šiauliai współpracowaliśmy podczas Mikołajkowych Otwartych Mistrzostw Warszawy Boogie Woogie oraz Turnieju Rock'n'Rolla. Wtedy powstał pomysł wspólnego przedsięwzięcia, w którym moglibyśmy połączyć dwie techniki taneczne i jednocześnie poznać się lepiej.
Tematem naszego spotkania będą europejskie korzenie Polski i Litwy (podobieństwa i różnice) w niewerbalnym przekazie artystycznym – działania warsztatowe i projekcje filmowe.

Etap przygotowawczy:
Młodzież na spotkaniach w Domu Kultury „Zacisze” ustaliła harmonogram działań, niezbędne środki i materiały potrzebne do realizacji projektu.
Kolejnym etapem był kontakt z młodzieżą litewską i wspólne generowanie pomysłów. Podczas rozmów nakreślony został zarys spotkań. Grupa litewska zaproponowała włączenie do programu projekcji filmowych ukazujących taniec współczesny z Litwy i Polski oraz innych krajów.
Wstępnie zarezerwowane zostały miejsca w hotelu w Olecku. Nie przypadkowo wybraliśmy to miejsce. Jest ono w połowie drogi między naszymi miastami i położone jest w strefie nadgranicznej z Litwą. Posiada również duże tradycje związane z działalnością międzykulturową.
W tej fazie projektu zakładamy przygotowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia „Spotkań na styku”. Zamieścimy informacje o projekcie na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl, uruchomimy bloga informującego o kolejnych etapach projektu.

Działania właściwe:
1. „Nasze dyskusje”:

  • D jak dom, decyzje, demokracja, ...
  • W jak wolność, wola, wspólnota, ...
  • P jak potrzeby, partnerstwo, prawo, ...
  • M jak młodzież, miłość, ...

Cykl spotkań, podczas których będziemy rozmawiali o rzeczach dla nas ważnych. Postaramy się je usystematyzować – stworzyć przejrzystą mapę. Porównamy systemy podejmowania decyzji w sprawach młodzieży w Polsce i na Litwie. Zastanowimy się, jaki mamy na nie wpływ itp.
2. „Spotkanie na styku”
W ramach tego cyklu pokażemy naszym rówieśnikom najlepsze - naszym znaniem - osiągnięcia artystyczne w dziedzinie m.in. muzyki, malarstwa i literatury w Polsce i na Litwie. Poszukamy wspólnych korzeni europejskich. Materiały opracujemy w okresie przygotowawczym.
3. „Filmowe impresje taneczne z TAM”
Prezentacja filmów ukazujących polskie i litewskie spektakle taneczne, turnieje tańca, itp. Wspólna dyskusja o trendach w dziedzinie tańca i możliwościach rozwoju.
4. „Krótka historia o...” – happening podczas, którego za pomocą tańca, pantomimy i różnych technik teatralnych stworzymy widowisko będące efektem naszych rozważań i rozmów podczas etapu „Nasze dyskusje”.
5. „Poznajemy nowe techniki tańca” - warsztaty taneczne, podczas których pokażemy swoje umiejętności w znanych nam technikach, nauczymy naszych rówieśników jak się w nich poruszać. W ramach tego cyklu przygotujemy końcowy happening „Krótka historia o ...”
6. „Nasze ślady”
Cykl, podczas którego powstanie blog redagowany w czasie trwania projektu. Wszystkie działania będą dokumentowane fotograficznie i filmowo.
Międzynarodowa wymiana młodzieży to również rekreacja, wspólna rywalizacja sportowa, przedsięwzięcia integracyjne, zwiedzenie Olecka i okolic. Wspólnie spędzony czas pozwali na wzajemne poznanie się.

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY:
Klub Rock‘n‘rolla i Akrobatyki “Elvis” z Šiauliai (Litwa)