Wystawa naszych gobelinów w Mińsku

Wystawa naszych gobelinów w Mińsku

Wernisaż: 22 września 2010
Zakończenie: 8 października 2010
Miejsce: Galeria Związku Artystów Białorusi, Republikański Pałac Sztuki w Mińsku


"Organizatorzy - Instytut Polski oraz Związek Artystów Białorusi - działając we współpracy sprawili, że wystawa dotarła do różnych kręgów kulturotwórczych Mińska. Gobeliny pokazywane są w potężnej galerii Związku Artystów Białorusi. W monumentalnych pomieszczeniach można pokazać dorobek 22 lat Pracowni Tkactwa, czyli około 350 prac. My pokazaliśmy 48 prac 16 artystek. Na wystawę przyszli artyści nie tylko związani z tkaniną artystyczną, chociaż ten kontakt zaowocował spotkaniem w pracowni malarsko-tkackiej. Nie było barier językowych w rozmowie o sztuce. Poznałyśmy również prace profesora Pawła Bondariewa z Katedry Kostiumu i Tkaniny Artystycznej Akademii Sztuki z Mińska. Gościliśmy na wystawie v-ce Ministra Kultury Białorusi p. Tadeusza Strużeckiego. Jeszcze rok temu był radcą Ambasady Białoruskiej w Warszawie. To dzięki jego wspaniałemu działaniu w popularyzacji kultury białoruskiej w Polsce poznałam wspaniałych artystów z Białorusi, których później gościliśmy na scenie Domu Kultury „Zacisze” i w galerii. W zeszłym roku wystawialiśmy prace Rodziny Timochowych z Mińska. Siarzhuk Timochow jest zastępcą prezesa Związku Artystów Plastyków w Białorusi. To dzięki jego rekomendacji nasze gobeliny pokazano mieszkańcom Mińska. To on sprawił, że prace pokazano w pełni profesjonalnie. Wystawa gobelinów w Mińsku odniosła sukces również medialny. Udzieliłyśmy wywiadów dla TV Kultura, radia ogólno-białoruskiego i Mińsk. Byli przedstawiciele prasy krajowej i lokalnej. Otwarcia dokonali dyrektorzy Instytutu Polskiego. Pan dyrektor Piotr Kozakiewicz podkreślił rolę kontaktów kulturalnych w kształtowaniu dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi najbliższymi sąsiadami. I z taką tezą bardzo się zgadzam, to elita kulturalna Polski i Białorusi odgrywa wielką i nieodwracalną rolę w kształtowaniu świadomości i tradycji narodów. Takimi słowami powitałam gości na wernisażu naszej wystawy gobelinów.
Składam podziękowanie p. Aleksiejowi Matuszonok - koordynatorowi projektu z Instytutu Polskiego. Jego profesjonalizm łączył się z troską i opieką osobistą, a to połączenie cech jest we współpracy najwyższym dobrem."
Bożenna Dydek - dyrektor DK „Zacisze”

Wystawa gobelinów z pracowni tkactwa artystycznego DK „Zacisze” w Mińsku na Białorusi zorganizowana we współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku oraz Związkiem Artystów Białorusi. Organizator: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku

Pracownia tkactwa artystycznego Domu Kultury "Zacisze" w Warszawie ma już swoją tradycję. Istnieje 22 lata. Powstała z inicjatywy Teresy Szczepańskiej, która uczy jak zrobić ramę, dobrać wątek. Służy swoją wiedzą i doświadczeniem. Pracownia to miejsce zdobywania nowych umiejętności i rozwijania talentów, ale również miejsce spotkań towarzyskich i rozmów. Tu wszyscy realizują wspólną pasję jaką jest tkanie. Praca jest mozolna, wymaga cierpliwości i precyzji, pozwala wykorzystać wyobraźnię, daje relaks i satysfakcję.
Inspiracją w twórczości tkackiej są dzieła malarzy. Gobeliny bywają odwzorowaniem obrazów, a czasami tylko kolor lub nastój obrazu jest zaczątkiem pomysłu na realizację gobelinu. Tkactwo ręczne technika splotu płótna to metoda tradycyjna, na ramę nawleczona jest osnowa następnie przeplatamy wełnę tzw. wątek i tak powstaje gobelin. Wykonany jest różnymi technikami bez naszyć i wszywek. Czas wykonania pracy zależy od stopnia trudności projektu, nastroju autora, grubości wełny. Zazwyczaj trwa to kilka, a czasem nawet kilkanaście miesięcy.

Podczas 22 lat istnienia pracowni powstało około 250 gobelinów o bardzo różnorodnej tematyce i formie. Były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych, a niektóre nagradzane w konkursach. Wszystkie prace to dzieła unikatowe - bezcenne ze względu na ilość uczuć włożonych w ich wykonanie.