Nasza świadomość obywatelska

Nasza świadomość obywatelska
To było już drugie spotkanie studentów UTW z Grzegorzem Zawistowskim - burmistrzem naszej dzielnicy. Pierwsze odbyło się 17 listopada 2008 r. Tym razem burmistrz przybliżył nam zadania publiczne, jakie winien wykonywać samorząd terytorialny zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/7.htm, rolę i zadania samorządów gminnych (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) i przypomniał Ustawę z dnia 15 marca 2002 r. r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Oprócz studentów UTW wśród słuchaczy byli także: Zbigniew Poczesny - Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek, Anna Kuczyńska i Danuta Winnicka - radne dzielnicy Targówek oraz Barbara Urbańska - członek zarządu Rady Osiedla Zacisze. Wykład wzbudził duże zainteresowanie i żywą reakcję obecnych. Na zakończenie Bożenna Dydek -
Dyrektor Domu Kultury „Zacisze” w imieniu pracowników i własnym serdeczne podziękowała burmistrzowi za 4 lata twórczej współpracy. Życzyła mu też sukcesów zawodowych i radości z dobrze wykonanej pracy i dalszego „podążania ścieżką samorządową, którą Burmistrz uczynił aleją”. Podziękowała również serdecznie przedstawicielom rady obecnym na spotkaniu.