Wyjście UTW: Łazienki Królewskie w Warszawie

http://www.warsawtour.pl/zabytki-i-inne-atrakcje/muzeum-lazienki-krolewskie-3012.html

15 listopada 2010

Miejsce: Łazienki Królewskie w Warszawie

Wykład prof. Marka Kwiatkowskiego poświęcony Łazienkom Królewskim.
Pierwszy kustosz odbudowanego Pałacu Na Wodzie w Łazienkach Królewskich, przez 48 lat dyrektor Łazienek Królewskich opowiadał o wielkim przedsięwzięciu jakim było scalenie obiektów łazienkowskich i parku pod jednym zarządem, restauracji i urządzeniu wnętrz zabytkowych obiektów Łazienek.
Prof. Marek Kwiatkowski był twórcą pierwszej w Polsce Galerii Rzeźby Polskiej w Starej Pomarańczarni w ŁK, Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. I. J. Paderewskiego w Łazienkach Królewskich, jednoczącego Polaków rozsianych po całym świecie.