Wyjście UTW: Muzeum Niepodległości w Warszawie

foto: http://www.muzeumniepodleglosci.art.pl/

18 listopada 2010
miejsce: Muzeum Niepodległości al. Solidarności 62

Wyjście kulturalno-integracyjne do Muzeum Niepodległości na wykład "Malarska legenda Józefa Piłsudskiego” Michała Rybaka oraz zwiedzanie wystawy "Polonia Restituta" z przewodnikiem.