Sztuka krytyczna

foto: http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Kozyra

          „Sztuka krytyczna …- to nurt w polskiej sztuce lat 90., w którego poczet zalicza się umownie zjawiska artystyczne w sposób krytyczny komentujące sytuacje społeczne, polityczne, ekonomiczne, itp., zaistniałe po transformacji ustrojowej 1989 roku.”
          Katarzyna Kozyra – polska rzeźbiarka, artystka tworząca instalacje, fotografię i sztukę wideo - jest jedną z najważniejszych postaci w Polsce związanych z tym nurtem. Ukończyła studia w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej ASP. Jej praca dyplomowa „Piramida zwierząt” z 1993 r. – rzeźba ze spreparowanych zwierząt: konia, psa, koguta i kota wywołała prawdziwą burzę w mediach. Kolejne jej prace (Więzy krwi 1995, Olimpia 1996, Łaźnia żeńska 1997 i Łaźnia męska 1999) poruszały bliskie jej tematy: choroby, cielesności, śmierci i też nie pozostawały bez echa.
          Zapraszamy na wykład o życiu i twórczości Katarzyny Kozyry.