Czytanie Włącza- powołanie Republiki Książki

Zapraszamy

8 grudnia (środa) 2010 r. w Bibliotece Narodowej odbył się kongres pod hasłem „Czytanie Włącza", na którym powołano wielką koalicję na rzecz czytelnictwa i bibliotek - Republikę Książki. W jej skład weszli twórcy kultury wysokiej i popularnej, działacze organizacji pozarządowych, czołowi dziennikarze, wydawcy, księgarze, naukowcy, przedstawiciele świata mediów i biznesu. Patronat nad Republiką Książki objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Celem Republiki Książki jest stałe, intensywne wspieranie i koordynacja wszystkich działań na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w najbliższych latach, tak, by dostęp do kultury i wiedzy był jak najszerszy.

O stale spadającym poziomie czytelnictwa w Polsce, wprowadzeniu podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne i groźbie systematycznego zmniejszania się liczby kompetentnych odbiorców kultury porozmawiamy z Beatą Dadan- kierownikiem Czytelni Naukowej na Żoliborzu.

Relacja ze spotkania na stronach Wirtualnej Kroniki Miłośników Kultury: /pl/artykul/871