Stacja WKD - warszawska kuźnia debiutów

Stacja WKD - warszawska kuźnia debiutów

Międzynarodowe spotkanie artystyczne młodzieży z Polski, Litwy i Łotwy

Termin projektu: 1maja - 31 lipca 2008r.
Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach Programu "Młodzież w działaniu".

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca a Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Nasz blog: www.stacjawkd.blog.onet.pl
Partnerzy: Dom Kultury "Zacisze", Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviškis (Litwa), Szkoła Sportowa w Rydze (Łotwa)

Temat: "Via Baltica – droga która łączy? Artystyczna dyskusja na temat podobieństw i różnic kulturowych w życiu młodzieży z Łotwy, Litwy i Polski".

Projekt „Stacja WKD – warszawska kuźnia debiutów” jest pewnego rodzaju kontynuacją wcześniej podjętych działań. Sam tytuł jest bardzo symboliczny. WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa – oznacza pewną przebytą drogę, małe stacyjki, na których spotkaliśmy się już wcześniej w wymianach dwustronnych, by podczas realizacji tego projektu spotkać się na stacji głównej, tym razem już podczas wymiany trójstronnej z partnerami poznanymi wcześniej. WKD oznacza również warszawską kuźnię debiutów. Zamysłem jest, by wszystkie działania artystyczne realizowane podczas tygodniowego spotkania miały swoich mistrzów i debiutantów. Każdy z nas w pewnym etapie realizacji projektu będzie pełnił obie funkcje. Nabyte umiejętności pozwolą nam w sposób artystyczny, za pomocą prac malarskich, wlepek, fotografii, happeningu pokazać nasze zainteresowania, nurtujące nas pytania.

I etap – przygotowawczy

Młodzież na spotkaniach w Domu Kultury „Zacisze” ustaliła harmonogram działań, niezbędne środki i materiały potrzebne do realizacji projektu. Kolejnym etapem był kontakt z młodzieżą litewską i łotewską, wspólne generowanie pomysłów. Podczas rozmów nakreślony został zarys spotkań.

W tej fazie projektu przygotowujemy prezentację multimedialną dotyczącą środowiska, w jakim żyjemy na co dzień. Chcemy by były to fotografie, krótkie filmiki, w których nasi rówieśnicy mówią o ważnych dla nich sprawach, pokazują miejsca, do których chcieliby nas zaprosić. W dużej mierze będą one nawiązaniem do późniejszych tematów naszych spotkań dotyczących spędzania wolnego czasu, systemu edukacji, podobieństw i różnic kulturowych w poszczególnych państwach biorących udział w projekcie. Chcemy przygotować coś w rodzaju „Telewizji objazdowej”, gdzie ludzie mówią o swoich drobnych sukcesach, problemach.

Nasze pierwsze kroki będą widoczne na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl: informacje o rozpoczęciu projektu, jego celach i założeniach. Pomyśleliśmy również o założeniu bloga internetowego, który będzie redagowany przez cały czas trwania projektu. W tej fazie zakupimy materiały potrzebne do przeprowadzenia działań warsztatowych podczas pleneru malarskiego, zajęć fotograficznych. Dokonamy rezerwacji noclegów i wyżywienia w Warszawie i Łucznicy.

II etap – realizacja

Nasze wcześniejsze doświadczenia wykazały, że dla integracji wielonarodowej grupy potrzebne jest miejsce, gdzie będziemy ciągle ze sobą przebywać, nie tracąc czasu na przemieszczanie. Idealnym do tego miejscem jest Akademia „Łucznica” posiadająca artystyczny klimat. Jej zaplecze pozwala na realizację różnorodnych przedsięwzięć również tych improwizowanych, które dopiero się pojawią. Dlatego też nasze wspólne spotkanie zaczniemy od wyjazdu do Łucznicy. Podczas pobytu w tym malowniczym miejscu zrealizujemy następujące cykle:

  1. „Śniadanie u mistrzów” i „Popołudnie u mistrzów” – to cykl warsztatów artystycznych z malarstwa, fotografii i tańca. Każda grupa będzie ekspertem w danej dziedzinie. Litwini w fotografii, Polacy w malarstwie, Łotysze w tańcu. Pozostali uczestnicy to debiutanci w poszczególnych formach. Bycie nauczycielem i uczniem jednocześnie przyniesie nowe doświadczenia.
  2. Drugi cykl dotyczy dyskusji na temat różnic i podobieństw w poszczególnych krajach:
  • „My school is cool ?” – dyskusja na temat postrzegania szkoły, tego co nas cieszy, a co irytuje, jak skonstruowano system edukacji w poszczególnych krajach.
  • „My free time” – dyskusja na temat spędzania wolnego czasu i tego co nas interesuje.
  • „My and your footstep” – aktywna forma edukacji międzykulturowej, podczas której będziemy prezentować i uczyć się wybranych tańców narodowych.

Efekty dyskusji dotyczących pierwszych dwóch cykli pokażemy za pomocą wlepek, które wspólnie przygotujemy. Będą one w dużej mierze oddawały nasze cechy narodowe, ciekawe sytuacje, z którymi się spotykamy na co dzień.
Wszystkie te formy będą miały charakter warsztatowy, gdzie nasi rówieśnicy w aktywny sposób będą realizowali poszczególne tematy.

Uzupełnieniem dyskusji będą filmy i fotografie przygotowane w I fazie projektu jeszcze w swoich krajach.
Klamrą spinającą działania będą spotkania, na których będziemy przygotowywali happening „Stacja MIGAWKI”. Założeniem jest pokaz krótkich historii dotyczących cech narodowych uczestników, zadanie wielu pytań, na które w trakcie spotkań postaramy się znaleźć odpowiedź.

Przewidzieliśmy również spotkanie z artystą, który w swojej twórczości łączy malarstwo, fotografię, ruch, a więc wszystkie te dziedziny sztuki, z którymi zetknęli się uczestnicy warsztatów podczas trwania projektu. Odwiedzimy pracownię Stasysa Eidrigeviciusa, gdzie wykonamy kompozycje fotograficzne z eksponatami z jego pracowni, które wcześniej brały udział w różnych działaniach artystycznych. Spotkanie ze Stasysem będzie miało wymiar międzykulturowy. Urodzony na Litwie, tworzy w Polsce, łączy elementy kultury obu narodów. Jest doskonałym przykładem otwarcia granic, możliwości pracy w całej Europie, nie ograniczonej wewnętrznymi podziałami.

Ciekawym doświadczeniem będzie omówienie wystawy fotografii i malarstwa przez młodzieżowych ekspertów podczas naszej wizyty w galerii malarstwa i fotografii. Młodzież warszawska pokaże pozostałym uczestnikom miejsca, w których chętnie bywa i spedza wolny czas.

Miejscem, gdzie młodzież spotka się ze społecznością lokalną będzie „Piknik rodzinny” organizowany przez Dom Kultury „Zacisze”, podczas którego zaprezentują się zespoły działające na co dzień w DK „Zacisze” i zaproszeni goście m.in. młodzież z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie. Podczas „Pikniku rodzinnego” na Zaciszu zaprezentujemy happening „Stacja MIGAWKI”. Momentem integrujacym naszych zagraniczych uczestników ze społecznością lokalną będzie wspólne przygotowanie infrastruktury tego przedsięwzięcia. Wspólna praca pozwoli na wiele ciekawych rozmów.

III. Kontynuacja i ewaluacja

Ewaluacja projektu będzie następowała każdego dnia podczas tzw. „Refleksji”. Nasze wcześniejsze doświadczenia wykazały, że ankiety są mało efektywne. Przyjeliśmy, że formą oceny będzie głosowanie nad poszczególnymi punktami w programie dnia, otwarte mówienie o niedociągnięciach lub zaistniałych problemach, by móc rozwiązywać je na bierząco.
Formą ewaluacji będzie również wspólne redagowanie blogu internetowego dotyczącego projektu.

Po zakończeniu działań projektowych przewidzieliśmy:

  • przygotowanie płyty multimedialnej z przebiegu warsztatów artystycznych. Każdy uczestnik projektu otrzyma tę płytę.
  • złożenie nowych aplikacji do Programu MŁODZIEŻ, polegającej na zorganizowaniu podobnego spotkania u grupy łotewskiej i litewskiej.
PATRONAT: