Kresy w kulturze polskiej

Kresy w kulturze polskiej

Zapraszamy na spotkanie z prof. dr hab. Stanisławem Sławomirem Nicieją - historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, profesor dr hab., były rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji. Autorem wielu książek o kresach, tj. m.in. „Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie” (2006), „Kresowe Trójmiasto. Truskawiec-Drohobycz-Borysław” (2009), „Lwowskie Orlęta. Czyn i legenda” (2009),współautorem sześciu filmów dokumentalnych o Lwowie, tj. m.in. „Orlęta Lwowskie” (1990), „Snem wiecznym we Lwowie” (1992), „Zadwórze – polskie Termopile” (1993). Pomysłodawcą i realizatorem „Złotej Serii Otwartych Wykładów Uniwersyteckich”.