Zagadnienie przemocy i ruchy protestu w kulturze europejskiej

Zagadnienie przemocy i ruchy protestu w kulturze europejskiej

Kultura europejska charakteryzuje się przyznawaniem wolności człowieka szczególnej wartości. Wolność jest warunkiem możliwości wyboru jednego spośród wielu możliwych światopoglądów, jak również warunkiem moralności. Jednakże przemoc mająca różnorodne źródła towarzyszy dziejom Europy. Naturalnym jej skutkiem są ruchy protestu przybierające różnorodne nazwy. Współcześnie najczęściej używa się nazwy prawo do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Zdarza się także odwołanie ruchów protestu do sprawiedliwości ponad ustawowej, bowiem prawo obowiązujące - zdarza się - że jest ustawowym bezprawiem.

Dziękujemy pani dr Annie Krynieckiej za niezwykle ciekawy wykład.