Szanse i wyzwania dla Polski, w tym dla kultury

prof. Leszek Kasprzyk

Podczas wykładu prof. dr hab. Leszek Kasprzyk odpowie nam m.in. na pytania:

 

1. Czym jest Unia Europejska w skali światowej i europejskiej?
2. Jakie są główne korzyści z przynależności Polski do Unii.
3. Na czym polega półroczna prezydencja państwa członkowskiego?
4. Dlaczego prezydencja jest ważna dla państwa pełniącego funkcję przewodniczącego oraz dla Rady Unii Europejskiej ?
5. Co powinno stanowić główny kierunek w prezydencji Polski ?
6. Kultura jako narzędzie integracji Unii Europejskiej - polska polityka kulturalna w drugiej połowie roku 2011.