Wielkanocne spotkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wielkanocne spotkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

"Alleluja, otwórzmy nasze serca" to koncert  słowno-muzyczny specjalnie przygotowany przez "Zaciszańską Nuta" . Usłyszymy ulubione pieśni Jana Pawła II, Jego wiersze i anegdoty.

Całość przygotowała  Hanna Ciesielska.

Motto na dziś:

"Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji. Zachęca człowieka, aby poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości". (List do artystów).

I anegdota:

"W latach 50. Karol Wojtyła był wykładowcą etyki na KUL-u. Pewnego razu spóźnił się i przybiegł zdyszany pod salę egzaminacyjną. Zagadał go student, który tego dnia miał u niego zdawać egzamin:
-Stary, ty też na egzamin?
- Tak - odpowiedział Wojtyła, nie zdradzając jednak, że nie jest studentem, lecz profesorem. Zaraz potem obaj wdali się w długą dysputę na temat etyki.
Student podsumował rozmowę tak:
-Stary, ale ty jesteś obkuty! Jak przyjdzie ksiądz profesor, wchodź na egzamin przede mną. Wiesz, wszyscy mówią, że te jego wykłady są akie nieciekawe. Ale gdybyś to ty był wykładowcą, na pewno bym przychodził.
Wiesz co? Jestem Wojtyła. daj indeks, wstawię ci 4+, ale obiecaj, że w przyszłym semestrze będziesz chodził na moje zajęcia."