Historia przez dziurkę od klucza i wiersze o Warszawie

Anna Kościesza
Spotkanie inaugurujące  8 semestr Międzyuczelnianego Klubu Ludzi Kultury
Gośćmi będą Anna Kościesza - prawniczka i Andrzej Rodys - poeta, miłośnik Warszawy

Zapraszamy na relacje ze spotkania /pl/artykul/871