Wielkanocne spotkanie Sybiraków

Wielkanocne spotkanie Sybiraków
20 kwietnia (środa) 2011 r. godz. 16.00

 

Cud Zmartwychwstania

W święto Wielkiej Nocy
Bracia Sybiracy,-
Dać świadectwo prawdzie,
Obowiązkiem naszym!

Głośno wołać trzeba
O Tych, co polegli
Za Tę – Najjaśniejszą
I granic jej strzegli!

Za mękę konania
Zamarzniętych w śniegu!
O Chrystusie, nasz Panie!
Stań z nami w szeregu!

I pomóż nam dźwigać
Krzyż cięższy od grzechów!
I spraw, aby zawsze,
Przez lata, wiek-wieków,

Sięganie pamięcią
Wzbudzało niepokój!
A przez to w Rzeczpospolitej
Zapanował pokój!

By Moskal Polaka
Nie skuwał w łańcuchy!
By oba Narody
Jak wierne już druhy,

Ku szczęściu, wolności
Dążyły! O Panie!
Czy możesz to sprawić
Przez swe … ZMARTWYCHWSTANIE?!?!

Wiersz „Cud Zmartwychwstania” Pawła Kalinowskiego ze zbioru „Poezja Sybiracka”, Warszawa 2000.


W programie:

  • Występ chóru „Zacisze”
  • Życzenia świąteczne
  • Wieczór wspomnień.