Prawo a moralność

Prawo a moralność
W tradycji europejskiej zakorzeniony jest pogląd, że moralności powinno być podporządkowane prawo stanowione. Jednakże współcześnie, począwszy od XVIII wieku, narasta pogląd, że prawo i moralność są to odrębne sfery. Nie znaczy to, że prawo jest niemoralne. O ile moralność odwołuje się do wartości dobra, to prawo do wartości jaką jest sprawiedliwość. To rozróżnienie dziedzin ma istotne znaczenie, ponieważ współcześnie jest oczywiste, że funkcjonuje wiele teorii etycznych. Podleganie systemowi prawnemu jednej spośród tych teorii i zarazem jednemu światopoglądowi - prowadzi do tworzenia systemów totalitarnych.